میزان ارز اربعین

به گزارش آبنما کار، بانکهای عامل و صرافیهای مجاز، مکلف اند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی اقدام نمایند.
به گزارش آبنما کار به نقل از بانک مرکزی، به منظور تسهیل در عرضه خدمات ارزی به زوار محترم اربعین حسینی (ع)، از روز شنبه پنجم شهریورماه 1401، بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان ۱۰۰ دلار به نرخ توافقی به هر زائر اقدام می کنند.

همچنین، صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هم در قالب ضوابط ابلاغی و احراز هویت متقاضیان (کارت ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت بانکی به نام متقاضی)، مجاز به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دلار آمریکا به نرخ توافقی هستند.

یادآور می شود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی (ع) هیچگونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی امسال برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

بر این اساس هم اکنون صرفا پنج بانک ملی ایران، سپه، ملت، تجارت و صادرات ایران به زوار اربعین حسینی خدمات ارزی عرضه می کنند، لیکن برپایه میزان استقبال و تقاضای مردم امکان افزایش تعداد بانکها هم وجود دارد.

همچنین، درصورت تأمین دینار مورد نیاز از محل منابع تجهیز شده، صرافی ها و بانکهای عامل می توانند به جای ۱۰۰ دلار نسبت به پرداخت ۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی به متقاضیان اقدام نمایند.