از طولانی ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟

«تکیه رضا قلی خان» که روزی یکی از طولانی ترین گذرهای اودلاجان را به خود اختصاص داده بود، امروز تنها بخشی از تکیه و مسجدش در این محله باقی مانده، با این وجود این تکیه قاجاری هنوز هم پس از چند صد سال میزبان عزاداران حسینی است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، «تکیه رضا قلی خان» از تکیه های قدیمیِ تهران به شمار می آید که پایین تر از چهارراه سیروس، خیابان مصطفی خمینی واقع شده است. این تکیه یکی از تکایای مهم دوران قاجار است که در آن زمان در محدوده محله «چاله میدان» قرار داشت و با نام «تکیه چاله میدان» ثبت شده بود.
«رضا قلی خان هدایت» یکی از ادیبان دوره قاجار بود که در محله چاله میدان می زیست و در دوره ناصرالدین شاه مورد توجه او بود. رضا قلی خان ناظم مدرسه دارالفنون هم بود. وی در کوچه ای که زندگی می کرد در کنار خانه خود یک تکیه ساخت و آنرا وقف کرد. نام این تکیه و کوچه ای که در آن قرار دارد بعدها به نام این ادیب تغییر نمود و همه تکیه بزرگ این محله را با نام «تکیه رضا قلی خان» می شناسند.
«تکیه رضا قلی خان» در راه راسته سرچشمه قرار داشت که دومین گذر طولانی محله اودلاجان بود و خود اهالی محل هر سال در روزهای عزاداری محرم، این تکیه را راه می انداختند.
در کنار «تکیه رضا قلی خان» مسجد، سقاخانه و آب انباری هم ساخته بودند، اما رضاشاه پهلوی بخشی از این تکیه و مسجد آنرا هنگام ساختن خیابان سیروس (مصطفی خمینی) تخریب کرد. از آن زمان به بعد این تکیه بارها مرمت شده است. هرچند، حالا از آب انبار آن خبری نیست و تنها بخشی از تکیه باقی مانده است. از «سقاخانه رضاقلی خان» هم جز یک تابلو و یک در هیچ چیز دیگری باقی نمانده است.
سقاخانه رضا قلی خان

منبع: