معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور : فعالیت مهاجرتی و اقامتی در آژانس ها ممنوع می باشد

به گزارش آبنما کار به دنبال کلاهبرداری و جعل اسناد و مدارک ویزای کانادا از جانب یک شرکت خدمات مسافرتی در تهران، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با عرضه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این شرکت که حدود یک ماه پیش تعلیق مجوز شده بود، اظهار داشت: هرگونه فعالیت مهاجرتی و اقامت دائمِ کشورهای دیگر در آژانس های مسافرتی، غیر مجاز و ممنوع می باشد.
اسماعیل برات درباره خبر انتشار یافته در خصوص شکایت حدود ۳۰۰ نفر از یک شرکت خدمات مسافرتی در تهران که با ادعای داشتن مجوز رسمی در زمینه مهاجرت، با عنوان ایجاد موقعیت کاری در کانادا با دریافت مبالغی به دلار از حدود ۸۰۰ تا ۱۴هزار دلار از حدود ۳۰۰ نفر، به جعل مدارک مهاجرتی و ویزا اقدام نموده است، به ایسنا اظهار داشت: بر مبنای بررسی های صورت گرفته و گزارش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، مشخص شد که قرارداد مسافران و متقاضیان این نوع ویزا، با واحد دیگری بسته شده که آن شرکت اساساً از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوزی نداشته است، اما درباره شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری که حالا از آن به خاطر جعل اسناد و مدارک ویزای کانادا شکایت شده است، باید اظهار داشت که مجوز این آژانس مسافرتی حدود یک ماه پیش، به علت شکایات مختلف و همینطور رعایت نکردن برخی ضوابط آیین نامه ای همچون تعطیل بودن، تعلیق شده است.
او اضافه کرد: آن ۳۰۰ نفر متضرر که در خبرها اعلام شده است هم تا کنون برای ثبت شکایت از شرکت خدمات مسافرتی مذکور، به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، رجوع ای نداشته و شکایتی را هم ثبت نکرده اند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان و پیگیر مبحث باشد.
برات اظهار داشت: رسیدگی به شکایات از دفاتر خدمات مسافرتی فرآیندی دارد؛ با عنایت به اینکه مجوز این شرکت حدود یک ماه پیش تعلیق شده است، اگر در فاصله تعیین شده رفع اشکال نکند، مطابق مقررات، لغو مجوز می شود. بنابراین بدیهی است اگر از این آژانس در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران شکایتی ثبت گردد، در روند لغو مجوز سرعت بخشیده خواهد شد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در ادامه تصریح کرد: بر مبنای قوانین و مقررات، آژانس های خدمات مسافرتی می توانند خدمات گردشگری همچون دریافت روادیـد، تنظـیم و انجـام مـسافرت گروهـی داخلی و خارجی، ذخیره مکان اقامتی و هرگونه خدمات در رابطه با سفرهای گردشگری را عرضه کنند، لیکن هم اکنون مجاز به عرضه خدمات مهاجرات و اقامت دائم نبوده و در صورت احراز با متخلف برخود خواهد شد.
برات خاطرنشان کرد: بر مبنای ماده ۳۰ آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف به رعایت سیاست ها و خط مشی های وزارت گردشگری هستند.

منبع: