اعتراض به سکوت در مقابل تخریب بافت شیراز و مسجد امام

به گزارش آبنما کار یک کارشناس مرمت آثار تاریخی، سکوت شورای بناها و محوطه های تاریخی ایران (ایکوموس)، دانشگاه ها، پیشکسوتان و فرهیختگان مرمت در مقابل وقایع بافت تاریخی شیراز و مسجد امام را به چالش کشید و پرسید: چه اتفاقی بدتر از این تخریب ها باید بیفتد تا صدایتان بلند شود؟
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، فرهاد نظری در یادداشتی با عنوان «یک مرمت غلط و چند پرسش» مطرح کرد: «چرا ایکوموس ایران راجع به مرمت مسجد شاه/جامع عباسی/ امام هیچ موضعی نگرفته است؟ چه اتفاقی بدتر از تخریب بافت تاریخی شیراز یا مرمت «اسفبار» این مسجد باید بیفتد تا شورایی مثل ایکوموس (شورای بناها و محوطه های تاریخی در ایران) صدایش در بیاید؟
چرا هیچ یک از دانشگاه هایی که گروه آموزشی مرمت دارند، راجع به این حوادث بیانیه نمی دهند؟ مگر آنها درباب حفظ میراث فرهنگی مسؤولیت ندارند؟ چطور برای انعقاد قرارداد با وزارت میراث، گوی سبقت از یکدیگر می ربایند، اما وقتی باید در چنین مواقع حساسی، موضوع بگیرند، سکوت را ترجیح می دهند؟
چطور وقتی که مجلس، طرح استفاده بهینه از آثار باستانی را ارائه کرد خیلی از استادان دیرینه شناسی جامه دریدند و به دفاع از حیثیت میراث فرهنگی ایران برخاستند. دفاع جانانه آنان سبب شد مجلس از بررسی این طرح عقب بنشیند.
چرا استادان فرهیخته مرمت سکوت کرده اند؟ وقتی وزارت میراث آنها را برای مشورت یا تجلیل دعوت می کند می توانند از اینگونه فرصت ها برای بیان نظراتشان و انتقادات علمی و به حق استفاده کنند.
چطور دکتر ملاصالحی در بستر بیماری، وزارت میراث را برای اقدامات با تصمیماتش به چالش می کشد و از کسی باکی ندارد؟
چرا انجمن های صنفی مرمت دغدغه شان راه پیدا کردن به ساختار نظام مهندسی و لیست بها، مرمت و اموری از این دست است، اما غم تخریب بافت شیراز و گنبد مسجد شیخ لطف الله و مسجد جامع عباسی کمتر تحریک شان می کند؟»
این نامه سرگشاده بعد از انتشار تصاویری از وضعیت فاجعه بار مرمت گنبد مسجد جامع عباسی/ امام، از طرف جامعه باستان شناسان ایران انتشار یافته است. گنبد این مسجد از سال ۱۳۸۹ در حال مرمت است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اما وزیر میراث فرهنگی دستور برچیده شدن داربست های نصب شده روی گنبد را داد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشته بود: داربست ها فشار زیادی را به گنبد وارد کرده و به سبک سازی نیاز بود.
بعد از برداشتن شدن قسمتی از داربست ها، اما ایرادهای مرمت پدیدار شد. گنبد با کژی، فرورفتگی و انحناهایی خصوصاً در رأس و همین طور تفاوت رنگ در کاشی و نقش مواجه می باشد، به شکلی که تعدادی از مرمتگران آنرا یک «فاجعه مرمتی» دانسته اند. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز بعد از نقدهای عمومی به وضعیت حال حاضر گنبدی که ۱۱ سال زیر بار مرمت بوده است، مقصر اصلی را فشار و سنگینی داربست ها دانست و اظهار داشت که نقصها از طرف پیمانکار و مرمتگر بزودی برطرف خواهد شد.
مسجد جامع عباسی که اینک به نام مسجد امام مشهور است و به آن مسجد شاه نیز گفته می شود، ۱۵ دی ماه سال ۱۳۱۰ در لیست آثار ملی ثبت شده، این مسجد همراه با مجموعه میدان نقش جهان در لیست آثار جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.

منبع: