مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد خبر داد حادثه در لاستیک هواپیمای مشهد به یزد

خراسان رضوی مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از بروز حادثه در لاستیک هواپیمای مشهد یزد هنگام تیک آف اطلاع داد.

حسن جعفری در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: لاستیک هواپیمای پرواز شرکت هواپیمایی آسمان به مقصد یزد هنگام تیک آف از فرودگاه مشهد گرفتار حادثه شد.

وی افزود: این هواپیما که دارای ۹۶ مسافر بود، به علت بروز نقص فنی در لاستیک خود بعد از پرواز باردیگر به زمین نشست و مسافران در پایان باند به سالن فرودگاه منتقل شدند. هم اکنون مسافران این پرواز در سلامت کامل هستند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد خاطرنشان کرد: هم اکنون نقص فنی این هواپیما به صورت کامل رفع شده و باردیگر مشهد را به مقصد یزد ترک خواهد نمود.

منبع: