دیدار وزیر فرهنگ و گردشگری عراق از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش آبنما کار حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق در رأس هیأتی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کرد.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، هیأت فرهنگی کشور عراق در بازدید از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با عبادرضا اسلامی کولایی رئیس موزه هم دیدار کردند.
حسن ناظم وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق به همراه نوفل ابو رغیف معاون وزیر فرهنگ، لیث مجید رئیس اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی، فاخر محمد مدیر کل اداره هنرهای تجسمی عراق، احمد حسن مدیرکل سینما و تئاتر، جبار منلون عکموش مدیرکل گروههای گردشگری عراق، علی یاسین مدیر روابط بین الملل و گردشگری و عماد علی رئیس بخش رسانه دفتر وزیر عراق از گنجینه و باغ مجسمه این موزه بازدید نمودند.
عبادرضا اسلامی کولایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در این دیدار، کتاب آثار خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران را به وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق و هیأت همراه اهدا کرد.