ایران از چشم جهانگردان موتورسوار ایتالیایی

آبنما کار: گروهی از جهانگردان ایتالیایی موتورسوار در مسافرت به ایران، مشارکت زنان در امور اجتماعی، میهمان نوازی و مردم، آشنایی بیشتر جوانان با زبان های خارجی، وجود امنیت، امکانات و اقلیم متنوع در ایران را در خور توجه دانستند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، این گروه شش نفره که با موتورسیکلت به ایران سفر کرده اند، در دیداری که با محمدحسین صوفی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی داشتند، تجربیات خود در این سفر را «جذاب» توصیف کردند و مشارکت زنان در امور اجتماعی، میهمان نوازی و مهربانی مردم، آشنایی بیشتر جوانان با زبان های خارجی، وجود امنیت، امکانات پیشرفته، اقلیم متنوع در نقاط مختلف کشور و آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی را همچون نکات جذاب سفر خود به ایران برشمردند.
این موتورسواران ایتالیایی که تعدادی از آنها چندمین بار است که به ایران سفر می کنند، خودرا سفیر فرهنگی ایران دانستند که برای معرفی درست ایران به دیگر جهانگردان اقدام خواهند کرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، محمد حسین صوفی نیز در این دیدار از تلاش کانون برای تسهیل بیشتر در تردد جهانگردانی که با موتورسیکلت وارد ایران می شوند و برگزاری رالی های بین المللی موتورسواری از طرف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی سخن گفت.

منبع: