برگزاری یک هفته تمدید شد؛ بی حجمی های دنیای آوازهای بی صدا در گالری آفرینش نور

نمایشگاه مجسمه بی حجمی در گالری آفرینش نور واقع در مجتمع فرهنگی هنری نور که تا 12 خردادماه ادامه داشت یک هفته تمدید گردید.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، نمایشگاه آثار حجم آرزو آزادی و مرتضی احمدنژاد با عنوان «بی حجمی» در گالری آفرینش نور واقع در مجتمع فرهنگی هنری نور که از دوم خرداد افتتاح شده، تا ۱۹ خردادماه برقرار است.
در متن استیتمنت نمایشگاه «بی حجمی» آمده است: «جهان، بدون الهام، جهنم است. گیرنده هایی که از این که گیرنده اند خبر ندارند و در حالت خاموش روی هیچ موجی به الهام نمی رسند. پس اول گیرنده ات را روشن کن! بعد تمام عمر فرصت داری آنرا در راه دریافت تنظیم کنی و امیدوار باشی no signal پیغامی منسوخ شده باشد. پیامی که هنرمندان آنرا دریافت نخواهند کرد. این اتفاقی است که برای آرزو آزادی و مرتضی احمدنژاد در نمایشگاه «بی حجمی» افتاده است. خالی هایی که از الهام پر شده اند و به سازه هایی بی حجم می مانند. در عمقی از بی حجمی غرق شده اند که انگار واقعیت را از درونشان بیرون ریخته باشند و درحال تبدیل شدن به اشیایی غیرواقعی خشک شده اند. منحنی هایی بدون انحنا که حرف نمی زنند و شما را به سرزمین سکوت می برند: به دنیای آوازهای بی صدا!»