اجرای رپرتوارهای غنی از موسیقی نواحی ایران در شیراز

به گزارش آبنما کار دامون شش بلوکی دبیر علمی و پژوهشی دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های موسیقایی نواحی ایران از حضور و اجرای رپرتوارهای غنی موسیقی نواحی ایران و راویان و خنیاگران اقوام در این جشنواره اطلاع داد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی جشنواره، دامون شش بلوکی دبیر علمی دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های موسیقایی نواحی ایران درباره چگونگی برگزاری این دوره از جشنواره اظهار داشت: نخستین دوره این جشنواره پیش از انتشار کرونا با ورود موسسه فرهنگی هنری آوای هنر اتفاق خوشایندی بود که در شهر شیراز برگزار شد که در آن دوره به طور عمده تمرکز بر جنبه های اجراها در چارچوب های مختلف صحنه ای گروههای حاضر بود که به همراه اساتیدی چون محمدرضا درویشی در بخش هایی از آن حضور یافتیم و شاهد اجرای موسیقی بومی مناطق و اقوام مختلف بودیم. وی افزود: در نخستین دوره بخش های پژوهشی گسترده تر و با بررسی هایی که در این دوره پیشبینی کرده ایم، نبود. در اولین مرحله این مورد که یک بخش خصوصی در چارچوب یک موسسه فرهنگی هنری مبادرت به برگزاری چنین برنامه ای و اجرای طرح آن در سطح وسیع ملی کرده، بسیار پرارزش است چون که عموماً موسسات خصوصی در موضوعی وارد می شوند که حداقل بتواند برایش بازخورد سرمایه داشته باشد که در بخش موسیقی تنها نوعی که می تواند این مساله را تأمین کند، موسیقی پاپ است وگرنه تمرکز بر سایر بخش ها ریسک بالایی دارد اما موسسه آوای هنر با پذیرش این مساله دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های موسیقیایی نواحی ایران را برگزار می نماید. وی افزود: زمانی که پیشنهاد دبیری را به من دادند با در نظر گرفتن شرایط موجود احساس کردم این اتفاق می تواند، سرآغازی شود که استان ها و مراکز دیگر در طول سال بیایند و با عنایت به ظرفیت و پتانسیل بالایی که موسیقی نواحی ایران دارد ده ها و صدها فسیتوال در طول سال برگزار کنند. از طرفی برای این دوره پیشنهاد دادم که جنبه های پژوهشی را هم در نظر بگیریم و حتی الامکان از تکرار موضوعات که احیاناً همزمان در دیگر جشنواره ها با همان سیاق چه از لحاظ رپرتوارها و چه راویان دوری نماییم و بتوانیم با تفاوت قائل شدن در انتخاب راویان و اساتید موسیقی مناطق هم برای اجرا و هم نوع رپرتوار و شیوه اجراها بتوانیم خروجی مثبت وسیعی از این جشنواره داشته باشیم. این پژوهشگر موسیقی درباره موضوعیت اجرایی در دومین جشنواره موسیقی نواحی شیراز بیان نمود: در این دوره هر منطقه رپرتوار خودش را که در آن تواناتر و غنی تر است چه به لحاظ مقام های خاص و چه به لحاظ ملودی سازی و چه آوازی عرضه می دهد بعنوان مثال در حوزه اقوام ترک ایران که بدنه اصلی موسیقی آنها عاشیقی است و آن بخش ها در آن مناطق قوی تر است و یا در منطقه بلوچستان موسیقی زار و گواتی و یا موسیقی شاعری یا قلندریشان که غنی است و در بخش سازی آوازی آنها در منطقه شان دارای اصالت بیشتری است، مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت کلی اقوامی که در این دوره حضور دارند گل سرسبد فرهنگ موسیقایی شان را در این جشنواره اجرا می کنند. شش بلوکی اضافه کرد: نکته دیگر این دوره، تفاوت زمان اجراها در این جشنواره با سایر فستیوال های موسیقی نواحی است چون که در خیلی از جشنواره ها وقت محدودی برای هر اجرا و منطقه در نظر گرفته می شود اما ما در جشنواره نواحی شیراز یک سانس کامل را برای موسیقی هر قوم اختصاص داده ایم. دبیر علمی دومین جشنواره موسیقی نواحی شیراز درباره انتخاب گروههای حاضر در جشنواره هم اظهار داشت: از آنجاییکه برای این جشنواره زمان مان محدود بود و فرصت فراخوان نداشتیم بر مبنای مطالعات و تجربیات طی سالیان گذشته و مشورت با پژوهشگران یکی از شاخصه هایمان را در این جشنواره حضور افرادی در نظر گرفتیم که کمتر یا اصلاً در جشنواره ها نبوده اند البته با در نظر گرفتن استاندارها و توانایی اجرای شان و از سویی دیگر اساتیدی که چندین سال از جشنواره های نواحی دور بودند مثل عاشیق حسن اسکندری که شناسنامه موسیقی آذربایجان است و سال ها به علل مختلف در کمتر جشنواره موسیقی نواحی روی صحنه رفته است. وی خاطرنشان کرد: با عنایت به در نظر گرفتن مهم ترین و غنی ترین رپرتوار موسیقی هر منطقه گروه هایی از آن منطقه که توانمندتر باشند و اعضایش مسلط و دارای درجه کیفی خوب اجرایی باشند برگزیدیم. در واقع انتخاب هایمان را بر این اساس صورت دادیم که هم به شکلی تکرار افراد نباشد و هم با عنایت به مرتبه استادی و چهره بودن، افرادی باشند که در کنار متخصص بودن تسط کافی بر رپرتوار اصلی منطقه خود داشته باشند و در کنار آن در بخش صحنه ای برای مخاطب غیرتخصصی هم جذابیت هایی بوجود آمده تا بتوانیم گامی در ایجاد مخاطب با جامعه هدف گسترده تر برای این بخش مهم از موسیقی کهن ایران زمین برداریم. شش بلوکی در انتها اظهار داشت: در کنار اجرای گروههای حاضر در جشنواره، بخش های پژوهشی را هم در نظر گرفتیم و مقرر است طی روزهای برگزاری جشنواره این نشست ها برگزار شوند. دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین های موسیقیایی نواحی ایران به دبیری علمی دامون شش بلوکی و دبیری اجرایی آرش صفری، ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شیراز برگزار می گردد.

منبع: