تابوت کلیسای نوتردام باز می شود

به گزارش آبنما کار تابوت سنگی باستانی که چندی قبل در جریان بازسازی کلیسای تاریخی «نوتردام» کشف شده بود بزودی در یک موسسه گشوده خواهد شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا و به نقل از یورونیوز، چندی قبل وزارت فرهنگ فرانسه از کشف چندین مقبره و یک تابوت تاریخی در کلیسای نوتردام واقع در پاریس اطلاع داد. حالا مقرر است گروهی از متخصصان کوشش برای باز کردن درِ این تابوت سنگی را در موسسه ای واقع در شهر «تولوز» آغاز کنند.
این تابوت سنگی که گمان می رود به قرن چهارهم میلادی تعلق داشته باشد در ماه مارس در جریان کاوش باستان شناسان قبل از آغاز پروژه بازسازی مناره کلیسا که بخش هایی از آن در جریان آتشسوزی آوریل ۲۰۱۹ از بین رفته بود، کشف شده است.
یک دوربین بسیار کوچک به باستان شناسان اجازه داده بود بتوانند تاحدودی فضای داخل این تابوت را بدون احتیاج به باز کردن آن مشاهده کنند. در نتیجه استفاده از دوربین، بخش هایی از اسکلت، بقایای گیاهان، پارچه و شیئی که هنوز جزئیات آن قابل تشخیص نیست، مشاهده شدند.
این تابوت روز سه شنبه از کلیسا خارج شد و تا انجام تحقیقات بیشتر در موسسه «تولوز» به مکان امنی منتقل شده است.
بدین سان متخصصان این تابوت را برای انجام تحقیقاتی بر روی استخوان ها و سایر اشیاء موجود در تابوت باز خواهند کرد. این کار به متخصصان کمک می نماید جنسیت، وضعیت سلامت فرد و تاریخ دقیق درگذشت او را با استفاده از روش تاریخ گذاری رادیوکربن تشخیص دهند.
زمانی که تحقیقات بر روی این تابوت به پایان برسد آنرا نه بعنوان یک اثر باستانی بلکه بعنوان یک دارایی در ارتباط با علم انسان شناسی بازمی گردانند. این احتمال وجود دارد که این تابوت بار دیگر به نوتردام بازگردانده شود.