مدیر بافت بناهای تاریخی شهرداری تهران خبر داد: تجهیز ۷۰ بنای تاریخی زیر نظر شهرداری به QR کد

آبنما کار: مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران از تجهیز بناهای تاریخی زیر نظر شهرداری تهران به QR کد آگاهی داد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، ابوالفتح شادمهری با اشاره به تجهیز بناهای تاریخی زیر مجموعه شهرداری تهران به QR کد اضافه کرد: ۷۰ بنای تاریخی و ثبت میراث زیر نظر شهرداری تهران است که با اجرای این طرح شهروندان و گردشگران می توانند با اسکن QR کد اطلاعات مربوط به بنای تاریخی را به دست آورند.
وی با اعلان اینکه QR این بناهای تاریخی به سایت مدیریت بناهای تاریخی شهر تهران متصل است، افزود: اطلاعات مربوط به بناهای تاریخی به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد و در نظر داریم تا زبان چینی را نیز اضافه نماییم.
مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران بیان کرد: از دیگر موضوعات در نظر گرفته شده در سایت این مجموعه مکان رویدادها هستند. هم اکنون برای ۳۰ بنای تاریخی مانند خانه مهربان، خانه وثوق، کاخ گلستان، موزه ایران باستان و… تصاویر پانارومایی ۳۶۰ درچه تهیه شده است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به آدرس سایت https: //historicalplaces.tehran.ir جاذبه های گردشگری و خاصیت های معماری این بناها را ببینند.
طبق گزارش سایت شهر، وی با اشاره به این که ۷۰ بنای تاریخی زیر نظر شهرداری تهران دارای شناسنامه ثبتی هستند، تصریح کرد: یکی از اشکالات بخش حفظ و احیای بناهای تاریخی تعارض منافعی است که بین سازمان های متولی وجود دارد. اما در تلاش هستیم تا با تشویق مالکان این بناهای تاریخی از تخریب آنها ممانعت نماییم.

منبع: