درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای اجرای طرح گردشگری آشوراده با رعایت الزامات زیست محیطی

به گزارش آبنما کار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری در مسافرت به استان گلستان در مورد معطل ماندن طرح مصوب گردشگری آشوراده از دستگاههای اجرایی کشور خواست به سرعت با رعایت همه مسائل محیط زیستی به این مهم جامه عمل بپوشانند.

به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا علی سلاجقه در پاسخ به محتوای درخواست رئیس محترم جمهوری در مسافرت به استان گلستان اظهار نمود: با عنایت به سفر اخیر آقای رییسی به استان گلستان و مطالبه مردم و جوامع محلی در مورد معطل ماندن طرح مصوب گردشگری آشوراده که به شدت مورد پیگیری های به حق و به جد است، از دستگاههای اجرایی کشور بالأخص وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی خواستند به سرعت با رعایت همه مسائل محیط زیستی به این مهم جامه عمل بپوشانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، آیت الله رئیسی در جلسه ۱۵ اسفندماه سالجاری هیئت دولت هم بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح، ظرف مدت ۱۰ روز در مراجع قانونی با رعایت ضوابط و مقررات تاکید کرد. پیرو این درخواست ها جلسات پیگیری توسط معاونت اجرائی رئیس جمهوری درحال برگزاری است.

منبع: