بحث درباره بحران آب در گردشگری ایران

به گزارش آبنما کار «آب و گردشگری در ایران» در یک نشست تخصصی به بحث و بررسی گذاشته می شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، نشست «آب و گردشگری در ایران» با همکاری گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی و یک گروه دانش بنیان، دوشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فضای مجازی برگزار می گردد. «جغرافیای آب»، «مدیریت آب» و همینطور «گردشگری و آب در ایران» از محورهای اصلی بحث است.
محمود ضیائی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ـ و دبیر نشست «آب و گردشگری در ایران» درباره اهمیت و لزوم برگزاری نشستی با محوریت آب و گردشگری، اظهار داشت: توسعه گردشگری بشکلی مستقیم با منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور ارتباط دارد، نه تنها خیلی از فعالیتهای گردشگری که مستقیم به منابع آب وابسته است، بلکه آب به طورغیرمستقیم، شرط لازم برای توسعه سایر محصولات گردشگری می باشد.
او گردشگری را یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور دانست و اضافه کرد: استفاده بهینه از این منابع لازمه توسعه پایدار گردشگری می باشد، برای همین باید به یکی از دغدغه های اصلی مدیران مقاصد گردشگری تبدیل گردد.
این استاد دانشگاه همینطور اظهار داشت: با عنایت به موقعیت جغرافیایی و بخصوص وضعیت فعلی آب در کشورمان، توجه به مبحث آب در گردشگری اهمیت زیادی دارد و امیدواریم نظرات علمی و تجربی در این جلسه به شناخت هرچه بیشتر مسأله و عرضه راه کارهای عملیاتی برای مدیریت بهتر مصرف منابع آبی در گردشگری کشور منجر شود.
نشست «آب و گردشگری در ایران» مقرر است به صورت مجازی و از راه نشانی https: //www.skyroom.online/ch/ashiaan_2022/water-tourism برگزار گردد و دسترسی آن برای عموم آزاد است.

منبع: