بازگشت کتبیه های خط میخی غارت شده به عراق

به گزارش آبنما کار مسئولان یک موزه در لبنان صدها اثر تاریخی غارت شده را به کشور اصلی آنها یعنی عراق بازگرداندند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا و به نقل از آرت نیوز، مجموعه ای از آثار باستانی شامل بیشتر از ۳۰۰ کتیبه خط میخی، به تازگی از لبنان به عراق بازگردانده شد. این مجموعه آثار تاریخی که از چندین محوطه دیرینه شناسی عراق غارت شده بود، در موزه «نابو»، یک موسسه خصوصی در شمال لبنان که توسط «جواد ادرا» تاسیس شده است به معرض نمایش گذاشته شده بودند.
«ادرا» و همسرش که وزیر دفاع سابق لبنان است، بارها هر گونه نقش در قاچاق آثار فرهنگی را رد کرده اند.
مراسم استرداد این مجموعه آثار در موزه ملی بیروت با حضور «ادرا»، وزیر فرهنگ لبنان و سفیر عراق در لبنان برگزار گردید. در مجموع ۳۳۷ اثر تاریخی تحویل داده شد.
موزه «نابو» که در سال ۲۰۱۸ افتتاح شد، خانه مجموعه ۲۰۰۰ اثر باستانی متعلق به دوره های مختلف از ماقبل تاریخ گرفته تا دوران امپراتوری بیزانس است.
این موزه ماه ها توسط مقام های خارجی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بود، چونکه آنها معتقد بودند این موزه آثار تاریخی را که به صورت غیرقانونی از عراق قاچاق شده اند در خود جای داده است. در سالجاری، عراق از پلیس اینترپل خواسته بود تا ضد این موزه اقدام نماید و خواهان استرداد صدها کتیبه سومری شد. «ادرا» و همسرش داوطلبانه برای انجام تحقیقات همکاری کردند.
در سالهای اخیر، مقام های عراق کوشش برای بازپس گیری آثار تاریخی را که در دوره های آشفتگی سیاسی از کشور خارج شده افزایش داده اند. سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیشتر از ۱۷۰۰۰ اثر تاریخی غارت شده را به عراق بازگرداند.

منبع: