منطقه ثبت جهانی بیابان لوت شهداد نیازمند پایش تصویری است

کرمان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به این که مساحت عرصه و حریم بیابان لوت در کرمان چهل هزار کیلومترمربع است اظهار داشت: «منطقه ثبت جهانی بیابان لوت شهداد نیازمند پایش تصویری است.»
فریدون فعالی در کارگروه گردشگری استان با موضوع بررسی قابلیت ها و توانمندی های بخش شهداد اظهار نمود: با توجه به این که منطقه شهداد از اهمیت ویژه ای در زمینه گردشگری برخوردارست بدین سبب باید شرایط بهتری را برای حضور گردشگران فراهم نماییم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به این که از شروع سالجاری تا حالا 268 تورمجاز گردشگری در این منطقه انجام شده است اضافه کرد: در طول این مدت نیز 2 تور بدون مجوز در این منطقه شناسایی و برگزارکنندگان این تورها به مقامات قضایی عرضه شدند.
فعالی با اشاره به لزوم راه اندازی درگاه ورودی منطقه ثبت جهانی شهداد اظهار داشت: سال قبل 200 میلیون تومان و امسال نیز 300 میلیون تومان اعتبار جهت راه اندازی این درگاه تخصیص داده شده است که نیازمند اعتبارات بیشتری دراین زمینه هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اضافه کرد: با توجه به این که بیابان لوت در میان سه استان کشور قرار دارد بدین سبب باید طرح جامعی برای ساماندهی این گستره طبیعی آماده شود.
او بیان کرد: با تهیه و اجرای این طرح می توان بیش از گذشته در حوزه ایجاد زیرساخت های گردشگری و امنیت و همین طور تامین بهداشت و درمان و… موفق عمل نماییم.
فعالی به انجام پایش تصویری در منطقه ثبت جهانی شهداد اشاره نمود و اظهار داشت: با توجه به این که مساحت عرصه و حریم بیابان لوت در کرمان 40 هزار کیلومترمربع است و ایجاد امنیت این منطقه از مهم ترین مولفه های گردشگری شمرده می شود بدین سبب این اداره کل نمی تواند دراین زمینه ورود کند.
او در آخر اشاره کرد: امیدواریم به زودی کمیته کارشناسی با همکاری فرمانداری و شورای شهر شهداد تشکیل گردد تا بتوانیم در پیشبرد اهداف این منطقه به خوبی عمل نماییم.
انتهی پیام