مدیرکل میراث فرهنگی لرستان: نشست زمین قلعه فلک الافلاک را رد یا تایید نمی کنم

لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: نشست زمین قلعه فلک الافلاک را رد یا تایید نمی کنم.
به دنبال انتشار خبر نشست ۲ سانتی متری زمین قلعه فلک الافلاک، سید امین قاسمی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: تنها صدمه ای که متوجه قلعه فلک الافلاک شده در زلزله اردیبهشت سال ۹۸ بوده که صدمه های جزیی دید و خیلی سریع آنرا ترمیم کردیم.
وی افزود: شاهدگذاری ها در آن زلزله صدمه را نشان دادند نه پیش از سال ۹۸، که شاهد سیل بودیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار داشت: بیشتر از ۱۵۰۰ سال پیش این اثر تاریخی روی یک بستر سنگی و صخره ای راه اندازی شده و در دوره های مختلف مثل دوره قاجار، پهلوی و در دوران پیروزی انقلاب به صورت جدی و مداوم مرمت شده است.
وی افزود: در سال ۸۳ یک فصل مقاوم سازی هم روی قلعه فلک الافلاک انجام شده است.
قاسمی بیان نمود: در زلزله سال ۹۸ هیچ گونه نشستی از این قلعه ندیدیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اظهار نمود: مبحث نشست زمین قلعه فلک الافلاک را رد یا تایید نمی کنم و باید بررسی های لازم صورت گیرد و سپس نتیجه را به رسانه ها اعلام خواهم کرد.