افزایش ۹۶ درصدی پروازها در فرودگاه مشهد

خراسان رضوی تحلیل پروازهای فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به وضعیت مشابه پارسال افزایش ۹۶ درصدی پروازها و ۲۱۵ درصدی ورود و خروج مسافر در این فرودگاه را نشان داده است.

حسن جعفری در گفتگو با ایسنا در مورد تحلیل پروازهای فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد در آذر ماه سالجاری اظهار نمود: با آغاز پاندمی کرونا برنامه ریزی های مقطعی جهت اعمال محدودیت های کرونایی در نظر گرفته می شد که منجر به ضرر و زیان بسیاری در صنعت هوانوردی شده بود.

وی اضافه کرد: به مرور زمان با انجام واکسیناسیون عمومی و گذر از پیک های خطرناک و کاهش مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی تصمیماتی گرفته شد که ضمن اجرای پروتکلهای مشترک بهداشتی میان شهرهای ایران و برخی کشورهای خارجی، شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی به تدریج سفرهای خویش را از سرگرفته و یا بالا بردند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد افزود: ازاین رو با عنایت به مجوزهای دریافت شده، پروازها در آذر ماه نسبت به وضعیت مشابه پارسال ۹۶ درصد افزایش داشت. از آنجاییکه افزایش پرواز با اعزام و پذیرش مسافر رابطه مستقیم دارد، ورود و خروج مسافر از این فرودگاه هم ۲۱۵ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۲ درصدی پروازها نسبت به آبان ماه

جعفری ضمن اشاره به وضعیت پروازها در آذر ماه نسبت به آبان ۱۴۰۰ تصریح کرد: با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده جهت لغو محدودیت ۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پروازها و کاهش نرخ بلیت از آغاز آذر به علت کاش تقاضای فصلی، تعداد پروازها در این ماه نسبت به ماه قبل آن (آبان) ۲ درصد کاهش و و اعزام و پذیرش مسافر فقط ۴ درصد افزایش داشته است.

وی در مورد سهم پروازهای خروجی فرودگاه مشهد اظهار داشت: در آذر ماه سالجاری از ۲۱۴۱ پرواز خروجی، ۸۵ درصد به پروازهای داخلی، ۶ درصد به پروازهای خارجی و ۹ درصد به پروازهای عتبات عالیات اختصاص یافته است.

۴۲ درصد پروازهای داخلی در راه مشهد- تهران بوده است

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد خاطرنشان کرد: از ۱۸۲۰ پرواز داخلی انجام شده به ۲۹ مسیر داخلی که توسط ۱۸ شرکت هواپیمایی داخلی انجام شده، بیشترین پرواز در ارتباط با مسیر مشهد- تهران با ۷۷۴ پرواز و ۱۰۹ هزار و ۴۹ مسافر بوده است.

سهم ۴۰ درصدی مسیر مشهد- نجف در پروازهای خارجی

جعفری اظهار داشت: از ۳۲۱ پرواز خارجی انجام شده به ۱۳ مسیر خارجی که توسط ۱۸ شرکت هواپیمایی داخلی و ۸ شرکت هواپیمایی خارجی صورت گرفته، بیشترین پرواز در ارتباط با مسیر مشهد- نجف با ۱۳۳ پرواز و ۲۱ هزار و ۲۷۰ نفر مسافر بوده است.

وی ضمن اشاره به رتبه شرکتهای هواپیمایی در پروازهای خارجی بیان نمود: شرکتهای هواپیمایی داخلی سپهران، ایرتور، آتا، کاسپین و وارش بیشترین سهم پروازهای خارجی در بین شرکتهای هواپیمایی داخلی را داشته اند و شرکتهای هواپیمایی خارجی قطر، فلای بغداد، ترکیش، فلای دبی، کویت و جزیره بیشترین سهم پروازهای خارجی از فرودگاه بین المللی مشهد را داشته اند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد خاطرنشان کرد: ساعت اوج در پروازهای خروجی داخلی بین ساعتهای ۲۱ و ۲۲ با ۱۳۷ پرواز و ساعت اوج در پروازهای خروجی بین المللی بین ساعتهای ۱۶ و ۱۷ با ۳۵ پرواز بوده است.

جعفری در مورد میزان توزیع پروازهای خروجی آذر ماه در ایام هفته اظهار داشت: بیشترین فراوانی پروازهای داخلی و خارجی در ایام سه شنبه بوده است.

تاخیر در ۳۹ درصد پروازها

وی در مورد میزان درصد تاخیر پروازها در آذر ماه اضافه کرد: از ۲۱۴۱ پرواز خروجی در آذر ماه، ۸۳۷ پرواز (۳۹ درصد کل پروازهای خروجی) با تاخیر ۳۰ دقیقه و یا بیشتر انجام شده است. یعنی به صورت متوسط هر پرواز تاخیردار با حدود ۸۱ دقیقه تاخیر انجام گرفته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در مورد علت تاخیر در پروازها خاطرنشان کرد: تاخیر ورود پروازها ۷۰ درصد علت تاخیر در پروازها را شامل می شود، همینطور ۱۵ درصد به علت عملکرد شرکت هواپیمایی، ۹ درصد به علت نقص فنی و ۶ درصد باقی مانده به علت شرایط جوی مبدا، تعویض هواپیما، مشکل کرو، چک فنی، سوخت و… بوده است. در نمودارهای ذیل میزان درصد تاخیرهای هر شرکت هواپیمایی نسبت به کل پروازهای خروجی همان شرکت نشان داده شده است.

منبع: