جای خالی لغو ویزای ایران و روسیه

هشت ماه از امضای ˮبرنامه اجرایی اقدام مشترک ایران و روسیه برای لغو روادید سفرهای گروهیˮ می گذرد، اما هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده و ویزایی بین دو کشور لغو نشده، این درحالی است که این برنامه اجرایی، کمتر از دو سال دیگر اعتبار دارد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، بخش گردشگری ایران و روسیه در خردادماه سال ۱۴۰۰ (ژوئن ۲۰۲۱) برنامه اجرایی اقدام مشترک برای لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان دو کشور را امضا کردند و طبق اظهارات مقامات گردشگری ایران قرار بود بعد از اعلام وصول یادداشت تفاهم وزارت امور خارجه دو کشور، این برنامه به اجرا گذاشته شود و ویزای ایران و روسیه برای شهروندان دو کشور، در صورتیکه با تورهایی از ۵ تا ۵۰ نفر از راه آژانس های مسافرتی سفر کنند، لغو شود.
با این حال، پیگیری های ایسنا حاکی از این است که با گذشت حدود هشت ماه از امضای آن برنامه، هنوز یادداشت تفاهمی بین وزارت امور خارجه دو کشور مبادله نشده و اجرای لغو روادید گروهی به شکلی معطل روسیه مانده است.
لیلا اژدری ـ مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی ـ پیشتر اظهار داشته بود: برای اجرایی شدن لغو روادید سفرهای گروهی، به لحاظ قانونی و دیپلماتیک لازم است بین وزارت امور خارجه دو کشور یادداشت دیگری مبادله شود که “یک ماه” بعد از اعلام وصول آن، روادید برای سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو خواهد شد.
لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، درحالی معطل مانده که طبق گفته مدیرکل دفتر توسعه گردشگری خارجی در ایران، اجرای این برنامه از ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳ اعتبار دارد که البته زمان آن قابل تمدید به دوره های مشابه است، اما از آن جا که امضای برنامه اجرایی، چهار سال بعد از امضای موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه در زمینه لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان دو کشور، به نتیجه رسید، مشخص نیست بعد از آخر اعتبار برنامه اجرایی لغو روادید سفرهای گروهی، دو کشور همچنان اراده و تمایلی برای اجرای مجدد چنین برنامه ای داشته باشند، بخصوص آن که لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه، موضوعی است که بیشتر از جانب بخش خصوصی گردشگری روسیه پیگیری می شود.
ویزای گروهی ایران و روسیه قرار بود در سال ۲۰۱۸ لغو شود؛ یک سال پیش از آن، یعنی هشتم فرودین سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ مارچ ۲۰۱۷ موافقت نامه ای بین دولت جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه درباره لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان دو کشور توسط وزرای امور خارجه به امضا رسید که در همان موافقت نامه اشاره شده برای اجرایی شدن، باید یک برنامه اجرایی نوشته شود. قرار بود این برنامه یک ماه بعد نوشته شود که انجام هم شد، اما چون مبحث پیچیده بود و دو طرف سخت گیر بودند، این برنامه رفت و برگشت زیادی داشت. دفتر توسعه گردشگری خارجی ایران سال ۲۰۱۸ این برنامه را آماده کرده بود، اما روی برخی کلمات، مفاهیم و فرایندها شک، شبهه و اعتراض وجود داشت.
در نهایت، این برنامه مهرماه سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای امضاء آن به روسیه سفر کند که ویروس کرونا شایع شد و بعد هم مرزها بسته شد و دولت روسیه هم امضای این برنامه را به تعویق انداخت تا اینکه در خردادماه ۱۴۰۰ سرانجام وزیر وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع در سفری به مسکو رفت و برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان ایرانی و روسیه سرانجام به امضا رسید، اما بعد از آن، درحالی که با عنایت به اعتبار کوتاه مدت این برنامه اجرایی انتظار می رفت دو طرف سریع تر یادداشت تفاهمنامه را امضا کنند و کمیته های فنی را برای مشخص شدن ساز و کار سفرِ بدون ویزا به دو کشور تشکیل دهند، اما هنوز گامی برداشته نشده است. هرچند گمان بر این بود که در مسافرت رئیس جمهور به مسکو که بیشتر با هدف ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه ای انجام شد، پرونده لغو روادید سفرهای گروهی بین دو کشور که شش سال است باز مانده، به نتیجه ای برسد.

منبع: