با طراحی مسعود نجابتی؛ پوستر چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر رونمایی گردید

پوستر چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با طراحی مسعود نجابتی رونمایی گردید.

به گزارش آبنما کار به نقل از ستاد خبری جشنواره، مسعود نجابتی هنرمند طراح گرافیک درباره طراحی پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر اظهار داشت: این پوستر در دسته بندی پوسترهای تایپوگرافی قرار می گیرد و نوشتار علاوه بر رسالتی که بر عهده دارد با تبدیل شدن به یک فرم متناسب با محتوا در ترکیب بندی پوستر بعنوان یک اثر تجسمی مستقل و با هویت، اهتمام بر برقراری ارتباط لازم و ماندگاری در ذهن مخاطب را دارد.
نجابتی درباره طراحی حروف اضافه کرد: اصولاً در این موارد که حروف در قامتی مستقل و متفاوت در صفحه ظاهر می شود، بیان تصویری آن تقویت و خاصیت و امتیاز دیگری برای نوشته هم شمرده می شود. به عبارتی اثر تایپوگرافی هم خوانده می شود و هم دیده می شود؛ به اعتبار استفاده از نمادهای الفبایی، حداقل برای مخاطبان خاص خواناست و بر حسب برخورداری از ریخت و فرمی خاص، یک تصویر است. همین طور این قیافه خاص به نوشته تشخص می دهد و این تشخص منطبق بر منطقی ست که از ماهیت هنرهای تجسمی گرفتن شده و برای مخاطب معنا پیدا می کند و یک رابطه ارگانیک با محتوا ایجاد می شود.
طراح پوستر چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ادامه اظهار داشت: بسیاری اوقات به سبب گستردگی و یا پیچیدگی موضوع، اتخاذ این شیوه بهترین گزینه برای نیل به مقصود است. آنگاه که مقرر است قلمرو وسیع و گوناگونی هنرهای تجسمی را در یک کادر محدود نمایش داد، توسل به مبانی هنرهای تجسمی و استفاده از فرم های آشنای خط، نقطه و سطح و اشکال هندسی چون مربع و دایره و مثلث و رنگ های اصلی و بافت که در همه هنرهای تجسمی به صورتی حضور دارند و فصل مشترک همه رشته ها هستند آن هم در قالب کلمه فجر که اسم و هویت این جشنواره است، تا حد زیادی توقعاتی را که از یک پوستر می رود برطرف نماید.
نجابتی که قبل تر هم طراحی پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر را بر عهده داشت اضافه کرد: هر چند این اتفاق را قبل تر هم در طراحی پوستر فجر تجربه کرده ام ولی اهتمام کردم در تکمیل کار قبلی نسخه دیگری از ظرفیت و قابلیت های خط فارسی را در قالب فرم های هندسی بررسی و نمایش دهم و تا حدود زیادی بسادگی و اختصار در طراحی کلمه با بهره گیری از حداقل عناصر بصری برسم.
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم اکنون در مرحله دریافت حضوری آثار در مؤسسه فرهنگی و هنری صباست. جشنواره هنرهای تجسمی فجر روز جمعه ۱۵ بهمن ماه در فرهنگستان هنر نمایش خودرا شروع می کند.