امضاء تفاهمنامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با انجمن صنفی خدمات مسافرتی گیلان

در سومین روز از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ (هفتم دی)، مرکز گردشگری علمی -فرهنگی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دومین تفاهمنامه خویش را با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان گیلان امضاء کرد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، این تفاهمنامه به امضاء رحیم یعقوب زاده – رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران – و احمد مطلبی – رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان گیلان – رسید.
یعقوب زاده درباره این تفاهمنامه توضیح داد: یکی از راهکاری توسعه گردشگری در ایران این است که هم افزایی بین تمام بخش ها باید بیشتر باشد؛ حالا چه در بخش خصوص و چه دولتی. بر همین مبنا تصمیم گرفتیم از ظرفیت های آژانس های مسافرتی استفاده نماییم و در این راستا به سراغ اتحادیه آژانش داران هر استان رفتیم؛ چون که وقتی پای اتحادیه به میان می آید، بطور قطع همکاری کنترل شده تر، با هزینه کمتر و به شکل گسترده تر خواهد بود. ازاین رو اردوهایی باکیفیت بهتر در حوزه گردشگری برای دانشگاهیان شامل استادان، نخبگان، دانشجویان و اعضاء جهاد دانشگاهی برگزار می نماییم.
او اضافه کرد: امروز به شکل پایلوت نخستین تفاهمنامه را با رئیس اتحادیه آژانش داران استان گیلان منعقد کردیم و یکی دو ماه زمان می گذاریم تا نتایج این همکاری را بررسی نماییم و سپس با انجمن های صنفی تک تک استان ها تفاهمنامه داشته باشیم. با این کار تسهیلات خوبی در زمینه گردشگری برای دانشگاهیان فراهم می نماییم و با رویکرد فرهنگی تر اردوهایی را برای آنها می توانیم برگزار نماییم.

منبع: