گردشگری در جنوب شرقی آسیا کساد است

بعضی از مقاصد گردشگری جنوب شرقی آسیا بازگشایی شده اند اما شمار گردشگران در مقایسه با گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز، اندونزی از ماه اکتبر جزیره بالی را به روی گردشگران کاملا واکسینه شده کووید – ۱۹ کشور بازگشایی کرد. اما در آن ماه فقط دو مسافر خارجی که هر دو از طریق دریا سفر کرده بودند به بالی رسیدند.
بالی که یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری جهان است، یکی از چندین مقصد گردشگری جنوب شرقی آسیا به حساب می آید که در هفته های اخیر مرزهایش را به روی بازدیدکنندگان بین المللی باز کرده است. برای هتل داران، راهنماهای تور و سایر مشاغلی که درآمدهای شان در اوایل شیوع کرونا متوقف گردید، اعلام خبر بازگشایی بارقه ای از امید برای بهتر بودن وضعیت سال ۲۰۲۱ بود.
اما سفر به این مقاصد گردشگری با عنایت به مقررات، هزینه ها، کمبود پروازها و مشخص نبودن وضعیت کرونا انتخاب افراد بسیار کمی بوده است.
در سال ۲۰۱۹ در «بالی»، جایی که در آن گردشگری بیشتر از نیمی از اقتصاد قبل از انتشار کرونا را در برمی گرفت، آمار ورود بیشتر از شش میلیون نفر توریست بین المللی به ثبت رسیده بود.
اما تابحال در سالجاری، شمار گردشگران بین المللی در بالی فقط ۴۵ نفر بوده است.
آمار سایر مقاصد گردشگری جنوب شرقی آسیا به این وخامت نیست اما در مقایسه با آمارهای قبل از همه گیری کرونا ناامیدکننده است.
در مالزی، از زمانی که دولت جزیره «لنکاوی» را از پاییز سال جاری به روی بازدیدکنندگان بازگشایی کرده است فقط چندصد توریست خارجی از جزیره بازدید کرده اند این درحالی است که انتظار می رفت این آمار به هزاران نفر برسد.
در تایلند، بیشتر از ۱۰۰هزار توریست خارجی در ماه نوامبر در جریان طرح بدون قرنطنیه برای گردشگران واکسینه شده چند کشور وارد خاک تایلند شدند. اما آمار کلی سالانه بازدیدکنندگان از تایلند کمتر از ۲۷۰هزار نفر است. آمار سالانه بازدیدکنندگان این کشور در سال ۲۰۱۹، ۴۰ میلیون نفر گزارش شده بود.
بخشی از مشکل صنعت توریسم جنوب شرقی آسیا چین است که برای سفر شهروندانش به خارج از کشور محدودیت های بسیار زیادی وضع کرده است که همچون آنها به ضرورت سپری کردن قرنطینه ۱۴ روزه بعد از بازگشت میتوان اشاره نمود.
یکی دیگر از مشکلات کمبود پرواز مستقیم است. یا برای مثال در بالی مساله ضرورت قرنطینه ۱۰ روزه یکی از عوامل بازدارنده برای سفر است.

منبع: