پیام هادی مظفری به مناسبت ثبت خوشنویسی ایران در یونسکو

آبنما کار: مدیرکل هنرهای تجسمی به مناسبت ثبت هنر سنتی خوشنویسی ایران در یونسکو یادداشتی را منتشر نموده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی به مناسبت ثبت هنر سنتی خوشنویسی ایران بعنوان هفدهمین عنصر فرهنگی ناملموس ایران در یونسکو یادداشتی را منتشر نموده است.
مظفری در این یادداشت آورده است:
«خوشنویسی ایران، در همه رشته های آن، افزون بر زیبایی های بصری و فرمی که در هنرهای تجسمی شناخته شده است، واجد فرهنگی کهن و عمیق است که اندیشه های ایرانیان را که برگرفته از قرآن کریم و اشعار بزرگانی چون فردوسی، رودکی، مولانا و حافظ و سعدی و عطار و دیگر ادبا و شعرا است، برای مردم جهان ثبت و ضبط کرده است.
خوشحالی از ثبت پرونده خوشنویسی ایران در یونسکو، شادی و سرور بیش از حد برای فرهنگ و هنر ایران زمین را در پی دارد، چونکه فراتر از زیبایی این هنر، نشان دهنده استمرار خوشنویسی و همت هنرمندان معاصر است. یقیناً اگر این همت نبود، چنین پرونده ارزشمندی در یونسکو به ثبت نمی رسید. همچنان که نام و هنر استاد امیرخانی بعنوان گنجینه زنده بشری به یادگار مانده است، هنر خوشنویسی هم با تلاش استادان پیشکسوت و جوانان کوشا و هنرمند به این مرتبه از جایگاه جهانی رسیده است.
برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران که در مجموعه برنامه های پاسداری خوب به ثبت رسیده است، وظیفه ای دشوار را بر دوش مدیران فرهنگی و برنامه ریزان از یک سو و هنرمندان خوشنویس از طرف دیگر نهاده است که امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت و تلاش -چون همیشه- هنرمندان ایرانی در قله های این هنر در بین دیگر کشورهای جهان قرار بگیریم.»