معاون گردشگری در نشست هتلداران: وزارت گردشگری در انتخابات تشکل های خصوصی دخالت نمی کند

به گزارش آبنما کار معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تکیه بر اینکه این وزارت خانه در انتخابات تشکل ها به هیچ وجه دخالت نخواهد کرد، برای تأمین تسهیلات مورد نیاز هتل ها از صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۸ قانون بودجه استفاده می شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، نشست هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران با معاون گردشگری و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار و موضوع هایی چون درجه بندی، استانداردسازی، نرخ گذاری و مشکلات هتل ها در زمینه پروانه بهره برداری بررسی گردید.
معاون گردشگری تصریح کرد که سامانه جانا باید شرایط کار را برای تأسیسات گردشگری تسهیل کند و مقرر شد این سامانه برای روان سازی امور بازبینی شود.
جانا، سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری می باشد که اخیرا خیلی از تاسیسات گردشگری برای دریافت پروانه و تمدید مجوزها از راه آن با سختگیری و مشکلاتی رو به رو شده اند.
شالبافیان در ادامه این نشست، با بیان اینکه گردشگری در کشور باید به سمت ساختارسازی برود و تشکل ها باید مورد حمایت قرار بگیرند، به رویکردها و سیاست های این معاونت در مبحث تشکل های بخش خصوصی با عنایت به حواشی اخیر که در زمان برگزاری انتخابات تشکل ها به وجود آمده است، اشاره نمود و اظهار داشت: این معاونت بخصوص در انتخابات تشکل ها به هیچ وجه دخالت نخواهد کرد، به این معنا که از نظر وزارت خانه و معاونت گردشگری، این خود بخش خصوصی است که باید تصمیم بگیرد و انتخاب نماید که چه کسانی را برای هیأت مدیره در نظر بگیرد. معاونت گردشگری وزارت خانه در انتخابات تشکل ها فقط نقش نظارتی خواهد داشت.
او افزود: باید به سمتی حرکت نماییم که پشتیبانی از گردشگری به باور عمومی بین دستگاههای مختلف دولتی تبدیل گردد. همینطور گردشگری باید در تمام مصوبات کمیسیون های دولت مد نظر قرار بگیرد.
بخش دوم این نشست با حضور سعید اوحدی ـ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بررسی مشکلات منابع هتلداران، چگونگی تأمین آن و عرضه تسهیلات بانکی اختصاص یافت. اوحدی خاطرنشان کرد: هدف وزارت خانه استفاده از حداکثر توان ممکن برای تأمین منابع مورد نیاز به منظور عرضه تسهیلات، هم به هتل های در دست راه اندازی و هم به هتل های فعال است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اشاره به اهمیت تأمین منابع برای نوسازی، تجهیز و بازسازی هتل ها، تاکید ویژه وزیر برای تأمین منابع مورد نیاز و عرضه تسهیلات به هتل هایی را که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند خاطرنشان کرد و اظهار داشت: برای تحقق این هدف، از منابع مختلفی مانند صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه و… میتوان بهره برد.
اوحدی هم خاطرنشان کرد: تشکل های گردشگری باید جایگاه ویژه ای داشته باشند و به جایگاه واقعی خود که امروز فاصله بسیاری با آن دارند، دست یابند.
هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران هم در این جلسه تصریح کرد: تشکل های گردشگری در ایران برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید اختیارات بیشتری داشته باشند و هرچقدر تشکل ها و جامعه هتلداران بیشتر تقویت شوند، اهداف صنعت توریسم به صورت مطلوب تری تحقق پیدا خواهد نمود.
لزوم حضور تشکل های خصوصی در کارگروه ها و کمیته هایی چون تسهیلات و تنظیم لوایح، برنامه هفتم توسعه به منظور عرضه دیدگاه های کارشناسی هم پیشنهاد شد. امهال در بازپرداخت تسهیلات دریافتی هتل ها در دوران کرونا هم از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود. همینطور ایجاد صندوق پشتیبانی از توسعه صنعت توریسم مورد تاکید قرار گرفت.