توقف فعالیت معدن کاران در محدوده سنگ نگاره های تیمره

به گزارش آبنما کار مرکزی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین اظهار داشت: اقدامات معدن کاران در محدوده سنگ نگاره های تیمره خمین متوقف گردید.
علی مشهدی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی و اداره شهرستان خمین و با همکاری و مساعدت دادستان شهرستان خمین، حکم توقف هر گونه عملیات استخراج مواد معدنی در محدوده عرصه سنگ نگاره های تیمره صادر و به بهره بردار معدن مورد نظر ابلاغ و از فعالیت آن جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: حدود عرصه سنگ نگاره های تیمره در منطقه معروف به داش دره و تنگه غرقاب بیشتر از ۱۷۰۰ هکتار شناسایی و ثبت شده است.
مشهدی با تکیه بر این که در محدوده ها ی ثبت شده و تاریخی به هیچ معدنی اجازه فعالیت و معدن کاوی نخواهیم داد اظهار داشت: با خاطیان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مجوز صادره توسط سازمان صمت به مساحت حدود ۱۴۰۰ هکتار صادر شده که تابحال با پیگیری های صورت گرفته حدود ۵۰۰ هکتار آن بخاطر تداخل با سنگ نگاره ها از حیطه انتفاع خارج شده و از سازمان صادر کننده مجوز می خواهیم که برای حفظ آثار تاریخی و منظر بصری منطقه، مجوز یاد شده را باطل کند.

منبع: