طی حکمی؛ رییس جدید حوزه هنری استان سمنان منصوب گردید

طی حکمی از طرف رییس حوزه هنری، محمد اصغر زاده چوبدار بعنوان رییس حوزه هنری استان سمنان منصوب و از خدمات مصطفی حسینی تقدیر گردید.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، با حکم محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمد اصغرزاده چوبدار به ریاست حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سمنان منصوب گردید تا جایگزین سید مصطفی حسینی در این سمت شود. در حکم انتصاب اصغر زاده آمده است: خدمات شگفت آور و افسانه گون مردم سمنان به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و همین طور حضور تعداد شایان توجهی از هنرمندان شاخص سمنانی در صف نخست هنر پیش گام و تراز انقلاب اسلامی، این استان را در تاریخ رشادت و هنر انقلاب سرآمد کرده است.
در این حکم می خوانیم: فارغ علاوه براین ی شکوه مند، معنویت و پشتکار جوانان مؤمن این استان سرمایه ای ست نقد که باید بدون غفلت بر آن افزود و هنر را به خصوص با قرائت انقلابی و مبتنی بر زیست بوم استان به پیش ران و مقوّم فعلیت یابی استعدادهای انسانی سمنان بدل کرد. از همین رو، به صحنه آوردن هنر انقلاب برای روایت، بازخوانی و بهره گیری هنری از ذخایر فرهنگی، تاریخی و هویتی آن استان، از ضرورت های ست که باید به جِد مورد توجه قرار گیرد.
در این حکم بر تنظیم، تصویب و اجرای سند استراتژیک حوزه هنری استان ذیل سیاست های کلان حوزه هنری، اقدام برای شناسایی و پرورش نسل مستعد و نوخاسته هنر انقلاب اسلامی در استان، ساماندهی شبکه ای منسجم، کارآمد و هم افزا از هنرمندان مؤمن و انقلابی استان، معرفی قله های هنر انقلابی استان، ارتباط مستمر و مؤثر با هیئت اندیشه ورز حوزه هنری استان، نهادها و تشکل های مردمی، دینی و انقلابی و اعضای جبهه فکری، فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی استان و ایجاد سازوکار دقیق تولید و ترویج محصولات و گفتمان هنر انقلاب اسلامی تاکید شده است.
مسئولیت واحد تدوین کتب تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی، مسئول آموزش تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی، سردبیری خبر تلویزیونی صداوسیمای استان سمنان، سردبیری سایت خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان، همچون کارهای محمد اصغرزاده چوبدار بوده است. وی همین طور دارای تألیفاتی در زمینه تاریخ شفاهی است.
پیش از این سید مصطفی حسینی، ریاست حوزه هنری استان سمنان را بر عهده داشت.