تذکر فرهنگستان زبان به برنامه یکصدسال گردشگری

آبنما کار: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به کار بردن واژه «سمپوزیوم» توسط دست اندرکاران برنامه «یکصدسال گردشگری ایران» انتقاد کرده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، صفحه گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نوشتاری کوتاه دراین باره آورده است: «چه نیکوست که وقتی جهت بررسی یک مبحث در ارتباط با کشورمان، با حمایت تعدادی از سازمان ها و نهادهای ایرانی و در سطح ملی، گرد هم می آییم، به واژه هایی که به کار می بریم بیشتر دقت نماییم. واژه «هم نشست» برابر فارسی «سمپوزیوم» است. کاربرد واژه بیگانه نشانه ناتوانی زبان فارسی نیست، نشانه بی مهری ماست.»
برنامه ای با عنوان «سمپوزیوم یکصد سال گردشگری ایران» با محورهای «سفر و حمل و نقل»، «اقامت و میهمان نوازی»، «پذیرایی، غذا و نوشیدنی»، «جاذبه ها و مقاصد گردشگری» و «خدمات مسافرتی و گردشگری» و در ۲۳ کارگروه تخصصی در جهت اهداف تعیین شده، به صورت آنلاین و حضوری در ۲۷ و ۲۸ مهرماه سالجاری برگزار شد.

منبع: