راه اندازی اولین موزه حقوق ایران

آبنما کار: اولین موزه حقوق ایران راه اندازی می شود. این موزه مقرر است محل نگهداری اسناد مهمی همچون فرمان مظفرالدین شاه، دستورالعمل تشکیل دولت با فرمان ناصرالدین شاه و متمم قانون مشروطه باشد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، اولین موزه حقوق ایران با حضور اشرف بروجردی ـ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ـ و لعیا جنیدی ـ معاون حقوقی رئیس جمهور ـ چهارشنبه ششم مردادماه افتتاح می شود.
مراسم افتتاح موزه حقوق در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام می شود. با شروع به کار این موزه بیش از یک میلیون برگ سند حقوقی در آرشیو ایران نگهداری خواهد شد.
تعدادی از اسنادی که در این موزه نگهداری می شود شامل اولین قانون مالیات کشور، فرمان مظفرالدین شاه، نظام نامه و دستورالعمل تشکیل دولت با فرمان ناصرالدین شاه، متمم قانون اساسی مشروطه، اولین قوانین و نظام نامه های کشور، قانون مطبوعات، مصوب مجلس شورای ملی و نظام نامه انتخابات است.

منبع: