با گذشت یک هفته از ارسال؛ نامه معاون هنری ارشاد به ستاد کرونا بی جواب مانده است!

به گزارش آبنما کار ستاد ملی مقابله با کرونا با وجود یک هفته از انتشار نامه درخواست معاون هنری وزیر ارشاد برای قرار گرفتن موسیقی در گروه دو مشاغل واکنشی نشان نداده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، بعد از انتشار خبر ارسال نامه معاون هنری وزیر ارشاد به ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص قرار گرفتن موسیقی در گروه دو مشاغل، به تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اما با گذشت یک هفته از ارسال این نامه هنوز واکنشی از جانب ستاد کرونا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست معاون هنری از جانب این مجموعه حداقل در رسانه ها منتشر نشده است.
سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از جلسات و مکاتبه اسفندماه سال ۱۳۹۹ با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای قرار گرفتن اجراهای موسیقی در گروه دو مشاغل و از سرگیری اجراهای موسیقی با رعایت پروتکلهای بهداشتی روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه با انتشار خبری از جانب روابط عمومی مجموعه تحت نظرش از مکاتبه باردیگر با رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اطلاع داده بود.
معاونت امور هنری در این نامه آورده است: «عطف به نامه قبلی در خصوص تجدیدنظر در گروه بندی مشاغل و پیرو جلسه کارگروه کارشناسی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره قرار گرفتن سینما و تئاتر در گروه دو مشاغل به آگاهی می رساند، خیلی از اجراهای صحنه ای موسیقی در گونه های ردیف دستگاهی، نواحی و کلاسیک در سالن های کوچک و معمولاً با مخاطبان محدود برگزار می گردد و از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی و تعداد محدود تماشاگران با استفاده از درصدی از ظرفیت سالن با اجرای تئاتر و نمایش فیلم مشابهت دارد.
مقتضی است در گروه دو مشاغل قرار بگیرد تا امکان برگزاری این گونه اجراها با رعایت پروتکلهای بهداشتی میسر شود.»

منبع: