توسط انتشارات معین؛ کتاب هارمونی موسیقی ایرانی به چاپ سوم رسید

به گزارش آبنما کار کتاب هارمونی موسیقی ایرانی نوشته فرهاد فخرالدینی توسط انتشارات معین به چاپ سوم رسید.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، کتاب «هارمونی موسیقی ایرانی» نوشته فرهاد فخرالدینی اخیرا توسط انتشارات معین به چاپ سوم رسیده است.
«هارمونی موسیقی ایرانی»، «فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی» و «تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران» سه کتاب دیگری هستند که فخرالدینی درباره موسیقی ایرانی با همکاری این ناشر منتشر نموده است.
در کتاب «هارمونی موسیقی ایرانی» فخرالدینی به نوشتن هارمونی برای موسیقی ایرانی بر مبنای علم هارمونی در موسیقی جهانی پرداخته و این کار را با عنایت به گرایشات نت های درجات مقام های موسیقی ایرانی به سمت نت های جاذب (مثل نت های شاهد و تونیک) انجام داده است.
فخرالدینی می گوید در این کتاب خلاصه ای از آکوردهای سه صدایی را تعریف کرده است؛ آکوردهای سه صدایی دیگری که با فواصل موسیقی ایرانی به کار می روند، حالات این آکوردها، وسعتی که صدای انسان دارد، آکوردهای چهارصدایی و همینطور آکوردهای هفتم و نهم را هم تعریف کرده است. او علاوه بر این، آکوردهایی با فواصل چهارم و فواصل پنجم که به نام «کوراتال» و «کویٔینتال» معروف هستند و اتفاقا با ذات موسیقی ایرانی سازگاری بیشتری دارند، توضیح داده است.
در کتاب «هارمونی موسیقی ایرانی» همینطور بحث هارمونی مدها یا مقام های موسیقی ایران هم تشریح شده است. فخرالدینی این مورد را با دستگاه همایون آغاز کرده است. سپس دستگاه شور و متعلقات آن مثل ابوعطا، دشتی، بیات ترک و افشاری تشریح می شود و در ادامه به مقام ماهور می رسد. در مقام ماهور هم جزئیاتی وجود دارد که خاص موسیقی ایران است و فخرالدینی مطالبی درباره آن مطرح کرده است. دستگاه و مقام سه گاه، گوشه های آن ها و چندصدایی شدن آن ها هم همچون موضوعاتی هستند که در ادامه این کتاب به آنها پرداخته شده است.
دستگاه چهارگاه مبحث هشتمین فصل این کتاب است. این فصل تاحدودی مفصل تر از دیگر فصول است. چونکه چهارگاه هارمونی پیشرفته و قوی دنیا را در خود دارد. آخرین دستگاهی هم که در این کتاب تشریح شده، راست پنجگاه است.
چاپ سوم این کتاب با ۴۴۶ صفحه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.

منبع: