نقاشی یک هنرمند ایرانی در موزه CICA کره جنوبی قرار گرفت

به گزارش آبنما کار تابلوی نقاشی سحر علیزاده نقاش ایرانی در کلکسیون آثار هنری موزه CICA کره جنوبی قرار گرفت.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی مؤسسه سکو، سحر علیزاده نقاش ایرانی در توضیح این اثر اظهار داشت: سایه ها همواره تصویری دو بعدی و تقریباً تک رنگ از پدیده های سه بعدی جهان رنگارنگ ما هستند. همین مساله محور اصلی آثارم است؛ سایه ها، تصاویر تخت حاصل از تاثیر نور بر افراد و اشیا در جهت روایتی پاره پاره از جهانی که در آن زندگی می نماییم. من با واژگون نشان دادن اصول بدیهی ادغام شده درک و احساس، فضای جدیدی را ایجاد می کنم که در آن در پشت صحنه زندگی، احساسات و اصوات ناخودآگاه نقش اصلی را به عهده می گیرند و خودشان و درون غیرقابل نفوذشان به شکل چیزهای مختلف درمی آیند.
وی اضافه کرد: ماهیت ترکیبی سایه، بعنوان عنصری ضروری و غیرقابل اجتناب، اما ناسازگار و وهم انگیز، به ابزاری قدرتمند برای رسیدن به دانشی مبهم و معوج تبدیل می شود که به جای آشکار کردن چیزها با پاره کردن پرده فرضی توهم، سایه های آنها رها می کند، و خودشان را به همراه اسرار و فحوای آن ها، کامل و بی عیب و نقص در امان نگه می دارد.
علیزاده اظهار داشت: تاکید بر تخت نمایی در این آثار هم سو با حقیقت مادی نقاشی است؛ تصویری از جهان خاکستری سایه ها.
سحر علیزاده متولد تهران است و از سال ۱۳۹۶ به شکل جدی فعالیت هنری خویش را نزد نرگس سلیمان زاده در زمینه نقاشی شروع کرده است؛ وی در نمایشگاه انفرادی داخلی و چندین نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی و همینطور در حراج بین المللی Salerno رم در خانه حراج principe group و با مشارکت مؤسسه هنری سکو شرکت داشته است و تا کنون در چندین مجله بین المللی آثارش انتشار یافته و توانسته است نقد هنری و انتشار در مجله JULIET ایتالیا را کسب کند.

منبع: