ایرج راد باردیگر رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران شد

ایرج راد برای ۲ سال دیگر بعنوان رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران برگزیده شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در نخستین جلسه دور جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران که بامداد یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ برگزار شد، اعضای جدید این شورا انتخاب شدند. بعد از بحث و بررسی به اتفاق آرا ایرج راد بعنوان رئیس شورای عالی، حمیدرضا نوربخش بعنوان نایب رئیس، امیر علیخانی راد بعنوان خزانه دار و روانبخش صادقی بعنوان دبیر شورای عالی به مدت ۲ سال انتخاب شدند.