محل برگزاری هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران تغییر نمود

شورای دبیران هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در مورد تغییر محل برگزاری این رویداد، اطلاعیه ای منتشر نمود.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، شورای دبیران هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران متشکل از محمدمهدی صنعتی، عباس مجیدی، صفا سبطی، هومن سلیمی و معصومه میرحسینی درباره تغییر محل برگزاری دوسالانه اطلاعیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«پس از آغاز مجدد فرآیند برگزاری بینال و به دنبال مذاکرات صورت گرفته با مسئولین باغ کتاب و شرکت نوسازی عباس آباد و عدم تمایل مسئولین مذکور و امتناع ایشان نسبت به ادامه همکاری به علت تأخیر زمانی و تداخل برنامه های پیشبینی شده، برگزاری در فضای باغ کتاب ممکن نبود و به دنبال فسخ اجتناب ناپذیر این همکاری، شورای دبیران دوسالانه طی مشورت و تبادل نظر با شورای سیاستگذاری، سایر گزینه ها برای جایگزینی محل برگزاری را طرح کردند و جوانب مختلف آنرا مورد بررسی قرار دادند.
در این بررسی، برای انتخاب محل جدید، توجه به موارد زیر در اولویت اهمیت قرار گرفته است، بگونه ای که تغییر محل، متناسب با ماهیت کلی، اهداف و ساختارهای تعیین شده دوسالانه و تابع روند پیشین باشد.
– وضعیت نامطلوب و همینطور غیرقابل پیشبینی انتشار کرونا ایجاب می کند که انتخاب محل برگزاری، منطبق با اصل محافظت از سلامت شرکت کنندگان، برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان و هم منطبق با لزوم های سلامت محیطی در شرایط بحرانی حاضر باشد.
– انتخاب محل جدید لزوماً باید تابع توان اجرایی در شرایط انتشار کرونا و توان مالی با هدف پیشبرد دوسالانه و پشتیبانی از هنرمندان باشد.
– متناسب با اهداف دوسالانه و فراخوان اعلام شده، مکان انتخابی باید برخوردار از ظرفیت های فضای فرهنگی و هم فضای همگانی در جهت جذب مخاطبین عام باشد.
با در نظر داشتن اولویت های فوق، چندین پیشنهاد همچون فضای دانشگاه تهران، ساختمان پنج طبقه پارس، تالار وحدت، میدان مشق و فضای دانشگاه هنر، مجموعه برج آزادی و مواردی دیگر عنوان شد. در نهایت با بررسی دقیق جوانب مختلف و پایبندی به لزوم های ذکر شده، فضای بیرونی تالار وحدت و خیابان استاد شهریار (out door) و طبقه دوم تالار (in door) انتخاب گردید و سایر گزینه ها به علت عدم تأمین بخشی از اولویت ها رد شدند.»
هشتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی از تاریخ ۸ آبان ماه لغایت ۸ دیماه ۱۳۹۹ در محل محوطه بیرونی و طبقه دوم تالار وحدت و خیابان استاد شهریار برگزار می گردد.

منبع: