اعلام آخرین فرصت ارسال اثر به در خانه بمانیم از نگاه دوربین

به گزارش آبنما کار آخرین فرصت ارسال اثر به مسابقه عکاسی در خانه بمانیم از نگاه دوربین ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام شده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی انتشارات سیب سرخ، مسابقه عکاسی با تلفن همراه با عنوان «در خانه بمانیم از نگاه دوربین» در سه بخش با محورهای «عکس با رعایت آئین ها و رسوم نوروز در ایام قرنطینه با ماندن در خانه»، «در خانه بمانیم و محیط خانه را برای خود و اطرافیان مان زیبا کنیم» و «از پشت پنجره و روی بالکن عکاسی کنید» آثار می پذیرد.
این مسابقه عکاسی با هدف فرهنگ سازی رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ارتباطات اجتماعی در ایام قرنطینه، ادامه حفظ ماندن در خانه، استفاده از ابزار هنر برای فرهنگ سازی، معرفی و آگاه سازی در ارتباط با حوادث و شرایط غیرمنتظره و غیر قابل پیشبینی از جانب انتشارات سیب سرخ برگزار می گردد.
گفتنی است شرکت در این مسابقه برای تمامی هنرمندان و علاقه مندان به عکاسی آزاد است و هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ عکس (حداکثر تا یک مگابایت) در محورهای اعلام شده به ایمیل انتشارات سیب سرخ به نشانی Sibesorkhpub@gmail.com‏ یا هشت #QuarantineSibeSork ارسال نماید. شرکت کنندگان همینطور موظف اند نام استان، شهر، نام و یا شهرت سوژه عکاسی شده را ذکر کنند.
شرکت کنندگانی که آثار آنها انتخاب و برگزیده شوند آثارشان از جانب انتشارات سیب سرخ در کتاب به چاپ خواهد رسید.