همسایه ها، نمایشگاه مجازی قرآن برگزار کردند بعلاوه ویدئو

به گزارش آبنما کار «مصحف_نور» عنوان نمایشگاه مجازی مشترک قرآن نگاری موزه ملی ایران و کتابخانه و موزه ملی ملک است که همزمان با شب های قدر و نزول قرآن برگزار شده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در این نمایشگاه بیشتر از شش نسخه ی خطی قرآنی از دو موزه همسایه به نمایش درآمده اند.
نسخه ی خطی «سوره قدر»، «کلمه پایانی آیه ۱۲۸ و آیه ۱۲۹ سوره توبه» روی پوست، «قسمت هایی از آیه ۶۱ و ۶۲ سوره یونس»، «آیه ۹۸ و ۹۹ سوره حجر» از سده های سوم و چهارم قمری متعلق به موزه ملی ایران و «یک برگ قرآن با آیات ۳۷ و ۵۰ سوره احزاب»، «قرآن مجید کتابت اثر منسوب به امام حسن (ع)» و «یک برگ قرآن با آیات ۴۹ و ۵۰ سوره غافر» از سده های سوم و چهارم قمری متعلق به کتابخانه و موزه ملی ملک همچون ی این نسخ قرآنی به نمایش درآمده هستند.
این نمایشگاه در سه بخش به سیر تحول قرآن نگاری بر مبنای نسخ خطی در این مجموعه ها پرداخته است. قرآن نگاری یکی از موضوعاتی است که بیشترین جایگاه را در میان هنرمندان کتاب آرایی ایرانی- اسلامی داشته و کوشیده اند تا بهترین هنرنمایی خویش را در آنها به ظهور برسانند.

این نمایشگاه مشترک مجازی فرصتی است تا از هم نشینی مجموعه ها بتوان به تصویر کامل تری از تحول و تکامل این مورد دست یافت.
بر مبنای توضیحاتی که در این نمایشگاه مجازی انتشار یافته، از خصوصیات قرآن های این دوره می توان به نداشتن رقم و تاریخ کتابت اشاره نمود. هر چند بعضی از آنها رقم الحاقی خلفا و ائمه اطهار را دارند و بر مبنای شیوه نگارش از سده های دوم تا چهارم هجری تاریخ گذاری شده اند.
از طرفی با حمایت بعضی از دودمان های تاریخی مانند سامانیان، صفاریان و آل بویه از فرهنگ و زبان فارسی، ترجمه قرآن در کنار متن اصلی در کتابت و نگارش قرآن ها در سده های بعدی تحول ایجاد کرد. با روی کار آمدن سلجوقیان و گسترش قلمرو ایران و ارتباط با شرق دور و دستیابی آسان تر به کاغذ، کتابت و نگارش قرآن روی کاغذ انجام شد.
خط نسخ یکی از خطوط اصلی کتابت قرآن از همین دوره رونق گرفت و اسم کاتب اغلب در صفحات آخر قرآن ها دیده می شود. تفاوت عمده این خط با خط کوفی در ظرافت حروف، خوانایی و سهولت در تمیز بین حروف است.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4