به تالیف آیدین پارسایی راد؛ کتاب گوشه ها منتشر گردید

آبنما کار: کتاب گوشه ها با تالیف، تحقیق و پژوهش آیدین پارسایی راد در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، کتاب «گوشه ها» با تالیف، تحقیق و پژوهش آیدین پارسایی راد مشتمل بر شرح ساده و روان گوشه ها و الگوهای مدال موسیقی دستگاهی ایران برای گروه سازهای مضرابی توسط نشر موسیقی عارف در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در توضیحات تکمیلی نویسنده این کتاب آمده است:
«به نظر می رسد دو دلیل موجب عدم درک درست هنرجویان و دانشجویان موسیقی ایرانی از ردیف موسیقی دستگاهی شده است. دلیل اول، شیوه آموزش ردیف موسیقی دستگاهی توسط بعضی از مدرسین محترم است که بدون در نظر گرفتن پیشینه علمی هنرجویان، اصرار بر حفظ طوطی وار گوشه ها دارند.
دلیل دوم، سطح اغلب کتاب ها و مقالات در زمینه شرح نظری دستگاه ها و گوشه ها، سخت و دشوار است که می تواند منجر به سردرگمی مضاعفی در فهم و درک ردیف موسیقی شود.
با این اوصاف، هدف بنده از تألیف این کتاب شرح ساده و روان الگوهای مدال موسیقی ایرانی به طور خاص برای گروه سازهای مضرابی بوده است. امید است این مجموعه بتواند بعنوان گامی هرچند کوچک در راه رشد و تعالی موسیقی ملی ایران تلقی شود.»

منبع: