نم ها بازار امین السلطان را پرخطر کرد سقف بازار امین السلطان تهران برای بار دوم فروریخت بعلاوه فیلم

به گزارش آبنما کار پس از ریزش بخشی از طاقِ بازار امین السلطان در خیابان مولوی تهران در جمعه ۲۲ فروردین که به دنبال بارندگی های چند روز گذشته رخ داد، بخش دیگری از سقفِ این بازار هم شنبه ۲۳ فروردین فرو ریخت.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، به دنبال بارندگی مستمر باران در ایام گذشته، بامداد جمعه ۲۲ فروردین بخشی از طاقِ ضربی بازار میدان امین السلطان ریزش کرده بود که با اطلاع عوامل شهرداری منطقه به میراث فرهنگی تهران، معاون میراث فرهنگی میزان صدمه های وارد شده را بررسی و اعلام نمود که «یکی از تویزه های این بخش از بازار امین السلطان در اثر رطوبت ناشی از سقف، (جمعه ۲۲ فروردین) ریزش کرده است.»
مرتضی ادیب زاده – معاون میراث فرهنگی استان تهران – حتی بعد بازدید از سقفِ ریخته شده در بازار امین السلطان اعلام نمود که «قرار شد تا شهرداری ناحیه چهار منطقه ۱۲ تهران، ضمن ایمن سازی گذر با داربست فلزی، مالکان و کسبه واحدهای پیرامون این بخش، با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی در اسرع وقت نسبت به عایق بندی پشت بام و تویزه صدمه دیده اقدام نمایند. ازاین رو به محض مساعد شدن شرایط جوی بعد از بارندگی، اقدامات مرمتی لازم صورت خواهد گرفت.»

این در شرایطی است که کسبه ی این بازار در گفتگو با ایسنا از بازدید میراث فرهنگی و شهرداری از بخش ریخته شده «بازار مسقف امین السلطان» در حد چند دقیقه یاد کردند و گفتند ماموران شهرداری جمعه ۲۲ فروردین و پس از اولین ریزش سقف، به کسبه گفته اند داربست زیرِ این سقف می زنیم تا کسبه به کارشان برگردند. اما حرفی از زمان آغاز مرمت نزدند.
با این وجود دومین بخشِ سقفِ بازار میدان امین السلطان، در همان نقطه ی قبلی و درست در کنار یکی از ناودان های سقف و در ادامه ی همان طاقِ فرو ریخته شده، در میانه های روز شنبه ۲۳ فروردین فرو ریخت تا بالاخره شهرداری مجبور شود آن بخش را محصور کند.
از طرفی نگاهی هر چند کوچک به دیگر بخش های سقفِ بازار امین السلطان این اخطار را برای ریزش احتمالی دیگر بخش های این بازار مسقف می دهد.

شدت دومین ریزشِ سقفِ این بنای تاریخی به حدی بود که سیم های برقِ کشیده شده در سرتاسرِ این بازار مسقف در آن بخش هم با بخشی از آجرهای سقف، به حالت آویزان در آمد.
بازار امین السلطان از چهاراه مولوی به سمت میدان امین السطان کشیده شده است. این بازار قدیمی حدود ۱۵۰ سال پیش در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه توسط ابراهیم خان امین السلطان به وجود آمد. در واقع آنرا دومین بازار بزرگ ایران در دوران قاجار می نامیدند. این بازار راهی بود برای کسانی که از دروازه تهران داخل شهر تهران می آمدند و محل رفت و آمد مردم از بیرون شهر به داخل شهر بود. به خاطر این رفت و آمدها به مرور زمان این خیابان به بازاری تبدیل شد. مردم محصولات کشاورزی خویش را در این بازار عرضه می کردند و تمام کالاهایی که از شهرستان ها یا کشورهای خارجی به تهران می رسید، از دروازه گمرک عبور می کرد و وارد این بازار می شد و محل خرید کاسبان شمیران، لواسان و سایر بخش های تهران و اطراف آن بود.
علاوه بر ادامه ریزش احتمالی سقف بازار، صدمه به سیم های برق این بخش از بازار تاریخی
اخطار دیگری را متوجه متولیان می کند