به دلیل شیوع ویروس کرونا؛ حراجی هنر قرن بیستم خاورمیانه به صورت آنلاین انجام شد

آبنما کار: در صورتیکه شیوع ویروس کرونا مانع از برگزاری حراجی ساتبیز به صورت معمول شد اما این خانه معتبر هنر حراجی را به صورت آنلاین برگزار کرد.

به گزارش آبنما کار به نقل از سایت ساتبیز، «هنر قرن بیستم خاورمیانه» این دوره ساتبیز به سبب شیوع ویروس کرونا در لندن به صورت آنلاین انجام شد و فروشی بیش از ۲.۱ میلیون پوندی را ثبت نمود.
این حراجی که قرار بود به رسم معمول ۲۴ مارس (۵ فروردین) در لندن برگزار شود، به سبب جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، از ۲۷ تا ۳۱ مارس (۸ تا ۱۲ فروردین) به شکل آنلاین اجرا شد.
در حراجی امسال ساتبیز در مجموع ۷۱ اثر ارائه شده بود اما با بیان خبر برگزاری آنلاین حراجی، شماری از ارائه کنندگان در حراجی شرکت نکردند و در نهایت بیش از نیمی از آثار یا در حراجی ارائه نشدند یا خریداری به قیمت مورد نظر نیافتند.
از ۷۱ اثر هنرمندان خاورمیانه که در این حراجی ارائه شدند ۱۷ اثر متعلق به ۱۳ هنرمند ایرانی بود. ترکیه، لبنان، مراکش، مصر، عراق و فلسطین دیگر کشورهایی بودند که آثاری در این حراجی ارائه کرده بودند.
در حالی که فروش هنر خاورمیانه سال ۲۰۱۹ ساتبیز بیش از ۳.۴۸ میلیون پوند بود، این دوره با فروش ۲.۱۹۳.۶۲۵ پوندی پایان یافت.
سهم فروش این دوره ایران ۲۶۸.۷۵۰ پوندی برای ۶ اثر از هنرمندان ایرانی بود.
گران ترین اثر فروخته شده این دوره تابلویی از محمد ملهی از مراکش بود که با عنوان «بلوک ها» با قیمت پایه ۵۵ هزار تا ۶۵ هزار پوند وارد حراجی شد اما در نهایت ۳۹۹ هزار پوند به فروش رسید و رکورددار این دوره حراجی شد.
جایگاه دوم فروش به هنرمند فقید عراقی محمود صبری اختصاص یافت که تابلویی با عنوان «خانواده کشاورزان» او به قیمت ۳۰۰ هزار پوند به فروش رسید.
جایگاه سوم نیز به هنرمند فقید ایرانی بهمن محصص با تابلویی با عنوان «تئیریاس چیزی بیشتر از آینده نمی داند» رسید که ۱۵۰ هزار پوند به فروش رسید.
امسال ۳ اثر از منیر شاهرودی فرمانفرماییان، ۲ اثر از بهمن محصص، ۲ اثر از منوچهر یکتایی و یک اثر از پرویز تناولی، لیلی متین دفتری، منصور قندریز، مسعود عربشاهی، فرهاد مشیری، فرامرز پیلارام، رضا درخشانی، صادق تیرافکن، کامروز آرام و هدیه شفیعی در این حراجی ارائه شده بود.
دو نقاشی و مجسمه از محصص، ۲ اثر از منیر شاهرودی فرمانفرماییان و یک اثر از فرامرز پیلارام و هدیه شفیعی مجموع آثار فروخته شده از ایران در این حراجی بودند.
مجسمه «سگ و مرد» بهمن محصص به قیمت ۶۸.۷۵۰ پوند به فروش رسید.
اثر بی عنوان فرامرز پیلارام با قیمت ۲۲.۵۰۰ هزار پوند به فروش رسید.
تابلو نقاشی منیر شاهرودی فرمانفرماییان با قیمت ۱۱.۲۵۰ پوند و ۱۰.۰۰۰ پوند به فروش رسید
تابلو هدیه شفیعی با قیمت ۶.۲۵۰ پوند به فروش رسید.
در حراج اصلی گرانترین اثر به محمود سعید هنرمند فقید مصری اختصاص داشت که با قیمت پایه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پوند ارائه شده بود و جایگاه دوم به دو هنرمند ایرانی، بهمن محصص و منیر شاهرودی فرمانفرماییان با آثار که با قیمت پایه ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار پوند قیمت گذاری شده بودند، تعلق داشت. محمود صبری نیز با اثری با ارزش ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار پوندجایگاه سوم را در اختیار داشت.

منبع: