با این گزارش به شهر سرخ ها سفر کنید

به گزارش آبنما کار کشور روسیه، بزرگ ترین کشور جهان است که با حدودا به اندازه ی یک دور کره ی زمین عرض، از یک سو با کانادا و از جانب دیگر با ژاپن درگیری های مرزی دارد. علاوه بر سیبری، جنگ جهانی دوم و کمونیزم و سرانش، جهانیان این کشور را بیشتر با شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ می شناسند.
سردر پارک ودنخا، محل برگزاری نمایشگاه کتاب مسکو