با انتشار متنی در فضای مجازی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پویش مشاهنر قدردانی کرد

به گزارش آبنما کار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی در فضای مجازی از طریق اندازی پویش مشاهنر در ایام کرونایی و حمایت هنرمندان در این پروژه قدردانی کرد.
به گزارش آبنما کار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی در فضای مجازی از طریق اندازی پویش «مشاهنر» در ایام کرونایی و حمایت هنرمندان در این پروژه قدردانی کرد. در این متن آمده است:
«خیزش هنرمندان ایران زمین در دوران کرونایی نشان از روح مسؤولیت مدار هنر است که سال هاست از هنرمندان نیک سرشت میهن شاهدیم.
‏قدردان هنرمندان به خاطر اجرای پویش مشاهنر و بردن هنرشان به خانه های مردم باشیم.»