رییس ستاد گردشگری شهر تهران خبر داد برگزاری تورهای گردشگری خانه های تاریخی و موزه های تهران در اینستاگرام

آبنما کار: رئیس ستاد گردشگری شهر تهران از برگزاری تورهای گردشگری خانه های تاریخی و موزه های شهر تهران در اینستاگرام آگاهی داد.
مهرشاد کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه به دنبال شیوع کرونا و ضرورت قطع زنجیره انتقال، تمامی برنامه های گردشگری شهرداری تهران کنسل شد، اظهار داشت: بنا بر این تمامی برنامه های ستاد گردشگری بوسیله سایت و اینستاگرام ستاد گردشگری قابل مشاهده می باشد.
وی با اشاره به اینکه بازدید از ۱۳ موزه تهران بصورت مجازی برای عموم قابل مشاهده خواهد بود، افزود: بر طبق برنامه ریزی های انجام شده یکی از کارشناسان موزه ضمن معرفی بخش های مختلف، نکات آموزشی در معرفی اشیاء موزه ها بیان می کند که در همین راستا مسابقاتی مرتبط برگزار می شود.
کاظمی با اشاره به اینکه در مورد و یژگی ها و تاریخچه 70 مکان تاریخی تهران توضیحات خواندنی برای مردم منتشر کردیم، اضافه کرد: همین طور پادکست های 100 ثانیه ای با عنوان قصه های تهران انتشار یافته و کتاب های تهران، تهران در آینه سفرنامه ها نیز به عموم معرفی خواهند شد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، اضافه کرد: همین طور بازی های خانگی با محوریت نوروز و گردشگری و معرفی اماکن تاریخی، مذهبی، گردشگری و تفریحی برای کودکان تهیه شده که در روزهای نوروز توزیع می شود که برای هر یک از برنامه ها جوایزی که شرکت در تورهای تهران گردی آن هم پس از بحران کرونا است، در نظر گرفته شده است.

منبع: