کیش برای کنسلی اقامت شرایط فورس ماژور اعلام نمود

آبنما کار: معاون گردشگری کیش با بیان شرایط فورس ماژور در این جزیره، از هتل ها و مراکز اقامتی خواست تمام رزروها از تاریخ اول تا چهارم اسفندماه کنسل شوند و وجوه دریافتی عینا مسترد شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، مجید ملانوروزی در نامه ای قوانین کنسلی رزرو مراکز اقامتی کیش در شرایط بحرانی را اعلام نمود: «با توجه به سفارش های اکید بهداشتی در شرایط کنونی کشور و لزوم پیشگیری مناسب از سلامت آحاد جامعه و خودداری مسافران از سفرهای غیرضروری به جزیره کیش، به استناد ماده ۲۵ بخشنامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ هیات مدیره وزیران و باتوجه به قانون اقامت در شرایط بحرانی، ماده ۱۲، چنان چه به سبب خاصی، رخدادها، بلایای طبیعی، دلیلهای امنیتی و حوادثی که خارج از کنترل و اراده دو طرف باشد، رزرو انجام شده لغو می شود و وجوه دریافتی باید عینا مسترد شود.
بدین جهت تمام رزروهای مراکز اقامتی در این جزیره از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به سبب شرایط فورس ماژور پیش آمده کنسل شوند، بدیهی است رزروهایی که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵به بعد صورت می گیرد و بنا بر درخواست میهمان لغو شود، شامل مقررات جاری کنسلی اتاق خواهد شد.
این نامه به معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران کشور، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی، رئیس جامعه هتلداران و مراکز اقامتی کیش و جامعه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در کیش رونوشت شده است.»
همین طور رامین مهماندوست ـ دبیر جامعه هتلداران کیش ـ پیرو این نامه خطاب به هتل ها و مراکز اقامتی کیش اعلام نمود: «با توجه به شیوع بیماری کرونا و خودداری مسافران از سفر و باتوجه به تاکید و سفارش مسؤولان بهداشت و سلامت کیش و همین طور طبق ماده ۱۲ قانون اقامت در شرایط بحرانی، در خصوص رخداد بلایای طبیعی، دلیلهای امنیتی و حوادثی که خارج از کنترل و اراده دو طرف باشد، رزرو انجام شده لغو و وجوه دریافتی باید عینا مسترد شود.
بدیهی است رزورهایی که از تاریخ ۵ اسفندماه به بعد صورت پذیرد و سپس به تقاضای میهمان لغو شود شامل مقرارت جاری کنسلی اتاق خواهد بود.»
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز روز گذشته با صدور بخشنامه ای، ساز و کار لغو سفر را تشریح کرد: باتوجه به «شرایط خاص» روزهای اخیر، با تاکید بر رعایت الزامات «دستورالعمل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری» به شماره ۷۸۳۷۹/۹۸۳۴۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۴، و بمنظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یک ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان چه از تاریخ اول اسفندماه امسال تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می کنند.»

منبع: