تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان در کمیسیون فرهنگی مجلس

به گزارش آبنما کار سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی های کمیسیون متبوع خود از تصویب ۵ ماده از طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران اطلاع داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا، در مورد جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون بار دیگر اصلاحات طرح سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و ۵ ماده از این طرح را ضمن ایجاد تغییرات جزئی به تصویب رساندیم.
وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح ارکان و تشکیلات سازمان را تشریح می کند. ماده ۹ به ترکیب مجمع سازمان می پردازد و ماده ۱۰ هم وظایف مجمع سازمان را یاد شده قرار می دهد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مواد ۱۱ و ۱۲ این طرح را شرح داد و اظهار داشت: ماده ۱۱ این طرح می گوید که رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری، مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر می باشد و در حدود مصوبات مجمع و شورایعالی و مقررات و ضوابط مربوط به دارای اختیار کامل است که از سوی مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر کشور و اعضای سابق شورایعالی به مدت چهار سال انتخاب می شود. ماده ۱۲ این طرح هم اعضای شورایعالی هنرمندان را تشریح می کند و می گوید این شورا مرکب از ۷ نفر شامل رئیس کل و ۶ نفر از هر رشته هنری می باشد که توسط مجمع انتخاب می شود که تبصره این ماده هم حذف شد.