کشف دو سازه جدید در محوطه جهانی پاسارگاد

به گزارش آبنما کار سرپرست هیات فصل ششم بررسی های میان رشته ای و گمانه زنی در پاسارگاد از کشف دو سازه سنگی جدید در باغ شاهی در محدوده پاسارگاد اطلاع داد.
کوروش محمدخانی در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: در ششمین فصل از بررسی های میان رشته ای و گمانه زنی در پاسارگاد، «تکمیل نقشه مغناطیسی محوطه پاسارگاد و اطراف آن»، «ادامه بررسی های زمین باستان شناسی»، «نمونه برداری به روش OSL (تحریک نوری؛ نمونه برداری روی رسوبات با هدف تاریخ گذاری نهشته های باستانی)» و «گمانه زنی روی بعضی از آنومالی های خطی (بی هنجاری های مغناطیسی به دست آمده در نقشه های مغناطیسی محوطه)» به دنبال ادامه اقدامات در سال های گذشته، در این فصل هم انجام شدند.
به قول او، بررسی مغناطیسی روی «تُل تخت» و در محوطه محصورشده خشتی در پشت تُل تخت انجام شد و بخش هایی از فضاهای بین کاخ ها و فضای بین کاروانسرا و آرامگاه کوروش و تُل خشتی در بخش غربی آرامگاه کوروش مورد بررسی مغناطیس سنجی قرار گرفت، که نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت.
این عضو هیات علمی گروه دیرینه شناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ایجاد شش گمانه، روی بی هنجاری های مغناطیسی خطی در باغ شاهی و با هدف تشخیص کانال یا جوی های باستانی اظهار نمود: در چهار گمانه تشخیص داده شد که آنومالی های خطی مربوط به جوی های معاصر است، اما در دو گمانه، به دو سازه سنگی رسیدیم. در پشت کاخ بارِ عام، یک سازه سنگی شامل یک ردیف آجر لاشه ای در نمای رو به کاخ بار عام به صورت پاک تراش (صاف و تراشیده شده) و نمای دیگر نامنظم بود که در عمق حدود ۷۰ سانتی متری قرار دارند.

او با بیان این که نمونه برداری خاک برای آزمایش های زمین دیرینه شناسی و نمونه برداری برای تاریخ گذاری به روش OSL از این گمانه برداشته شد، تصریح کرد: نمونه های برداشت شده برای آزمایش به فرانسه ارسال می شود، اما برای اظهارنظر درباره کاربری این سازه، احتیاج به مطالعات تکمیلی است.
محمدخانی با این وجود با تاکید بر این که آنومالی (بی هنجاری مغناطیسی) نشان از یک ورودی سنگی در این بخش داشت که گمانه زنی ها این سازه سنگی را مشخص کردند، اظهار نمود: نکته قابل توجه وجود آجرهای قالبی هلالی شکل در ابتدای این ورودی است که به صورت یکپارچه هستند، هرچند سقف این ورودی تخریب شده بود و آجرها در کف سازه افتاده بودند.
این مدرس دانشگاه با بیان این که نمونه برداری های OSL برای تاریخ گذاری این سازه های سنگی انجام شده است، یادآوری کرد که این سازه های سنگی متعلق به دوره هخامنشی است.
سرپرست هیات فصل ششم بررسی های میان رشته ای و گمانه زنی در پاسارگاد همینطور با اشاره به ایجاد گمانه شماره ۶ روی آنومالی بخش ورودی آبگیر جنوب شرقی باغ سلطنتی (باغ شاهی)، تصریح کرد: پیش از این، در بررسی های مغناطیسی در دهه ۸۰ (حدود ۲۰۰۳) آبگیر کشف شده بود.
فصل ششم گمانه زنی و بررسی های میان رشته ای در پاسارگاد در جهت تفاهم نامه مشترک پنج ساله بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه لیون ۲ فرانسه، و دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام می باشد، که سرپرستی ایرانی هیات را «کوروش محمدخانی – هیات علمی گروه دیرینه شناسی دانشگاه شهید بهشتی -» و سرپرستی هیات فرانسوی را «سباستین گندت – پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه دانشگاه لیون ۲- » بر عهده دارد.
در واقع تفاهم نامه دور دوم همکاری مشترک ایران و فرانسه در جهت پروژه شناسایی فارس مرکزی در دوره هخامنشیان و با هدف بازسازی چشم انداز پاسارگاد با استفاده از علوم میان رشته ای در دیرینه شناسی از سال ۱۹۹۹ میلادی به سرپرستی «رمی بوشارلا» شروع شد که دور اول این تفاهم نامه بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ به مدت پنج سال امضا شده بود، هرچند کار از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ در پاسارگاد انجام شد، ولی در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ این دو تیم کاوش سراغ جستجوهای نجات بخشی سد سیوند رفتند و یک سال باقی مانده کاوش در این محوطه را در سال ۲۰۰۸ به انجام رساندند. دور دوم تفاهم نامه هم به سرپرستی محمدخانی از سال ۲۰۱۵ شروع شد.