موسیقی فجر ۳۵ در آینه مهر؛ بررسی بازبینی بخشنامه جشنواره در جلسه سوم شورای ارزیابی

آبنما کار: سومین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در حالی انجام شد که سوژه امکان بازبینی بخشنامه جشنواره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، در سومین جلسه شورای ارزیابی این دوره جشنواره امکان بازبینی بخشنامه جشنواره عنوان شد.
داود گنجه ای، عضو شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در این نشست اظهار داشت: شورای ارزیابی جشنواره که امسال همزمان با آغاز پروسه اجرایی جشنواره شروع به کار کرده است، جدی تر فعالیت می کند و تابحال سه جلسه این شورا برگزار شده است. پس لزوم دارد که بخش های مختلف جشنواره در شورای ارزیابی گزارش ارائه نمایند تا شورا لطمه شناسی و ارزیابی دقیق تری از جشنواره داشته باشد. البته در بخشنامه جشنواره بازبینی و اصلاح آن پیش بینی شده و یکی از مواردی که می تواند در بازبینی بخشنامه مورد توجه باشد، پیش بینی شورای سیاستگذاری جشنواره است.
سید امین مویدی اصفهانی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری نیز در این نشست اظهار داشت: امسال دومین دوره ای است که جشنواره موسیقی فجر برمبنای بخشنامه برگزار می شود، بخشنامه چنانکه در متن آن هم آمده قابل بازبینی است. با تجربه برگزاری جشنواره برمبنای بخشنامه در سال قبل و سال جاری، این بخشنامه جشنواره می تواند با نظرات دفتر موسیقی، هنرمندان موسیقی و شورای ارزیابی جشنواره تغییر کند. به هر ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در زمینه کارهای معاونت امور هنری تهیه شده با استفاده از نظرات کارشناسی و هنرمندان و خرد جمعی تدوین شده است و بازبینی در آنها نیز در خود بخشنامه پیش بینی شده است.
اردوان جعفریان مدیرکمیته بین الملل سی و پنجمین جشنواره که به درخواست شورای ارزیابی موسیقی فجر در این نشست حاضر بود، گزارشی از روند فعالیت کمیته بین الملل برای حضور گروههای خارجی در جشنواره امسال ارائه کرد و اظهار داشت: برمبنای شناختی که از گروههای بین الملل وجود دارد، پیشنهادهای هنرمندان موسیقی و معاونت دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، گروههایی برای حضور در جشنواره به هیات انتخاب گروهها و آثار جشنواره معرفی و اهتمام شد که گروههای موسیقی معتبر برای حضور در جشنواره معرفی شوند. اساسا شناساندن جشنواره بین المللی موسیقی فجر در حوزه بین الملل بسیار لزوم دارد و به تسهیل تعامل کمک می نماید.
در سومین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر سید امین مؤیدی؛ مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، حمید قبادی؛ نماینده معاونت امور هنری در شورای ارزیابی، داود گنجه ای و زیدالله طلوعی دو هنرمند حوزه موسیقی، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی حضور داشتند.
محسن رجب پور که نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در شورای ارزیابی جشنواره است و محمد سریر دیگر هنرمند حوزه موسیقی، در جلسه سوم شورای ارزیابی حضور نداشتند.
شورای ارزیابی جشنواره موسیقی فجر بر طبق بخشنامه جشنواره موسیقی فجر با ترکیب نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و سه نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور هنری تشکیل می شود و وظیفه نظارت بر جشنواره و عملکرد گردانندگان آنرا برعهده دارد.
در شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر محسن رجب پور به نمایندگی از مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، علی اطیابی نماینده انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، حمید قبادی به نمایندگی از معاون امور هنری، داود گنجه ای، محمد سریر و زیدالله طلوعی از هنرمندان موسیقی و مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری عضویت دارند.

منبع: