میهمان نوازی اربعین هم جهانی شد

به گزارش آبنما کار در جریان اجلاس میراث جهانی یونسکو در کلمبیا، پرونده ˮارائه خدمات و میهمان نوازی در پیاده روی اربعینˮ در لیست میراث جهانی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، چهاردهین اجلاس کمیته میراث ناملموس یونسکو از تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر (۱۸ تا ۲۳ آذر) در شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار گردید و پرونده “ارائه خدمات و میهمان نوازی در جریان پیاده روی اربعین” که از جانب کشور عراق عرضه شده شده بود بعد از بررسی بعنوان یکی از میراث جهانی ناملموس بشری در یونسکو به ثبت رسید.
موکب های اربعین حسین (ع) هر ساله درایام اربعین از جانب مردم عراق در مسیرهای پیاده روی برپا می شود و در این موکب ها پذیرایی، اسکان زائرین و همینطور خدمات فرهنگی از جانب موکب داران عراقی به زائرین عرضه می شود. همینطور در این موکب ها برخی موکب داران ایرانی هم حضور دارند و به عرضه خدمات به زئران می پردازند.

امسال و در جریان چهاردهمین اجلاس کمیته میراث ناملموس یونسکو، پرونده “مهارت ساختن و نواختن دوتار” هم از جانب ایران به ثبت جهانی رسید.