رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد: تکلیف شوش تعیین شد

به گزارش آبنما کار رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد: روگذر شوش جای طرح «تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر» را می گیرد و به دنبال آن ۱۲۰۰ متر طولی که قرار بود به صورت زیر در عرصه جهانی برود، به ۳۰۰ متر شرقی و غربی در حریم تبدیل می شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، با طرح دولت دهم در خصوص “تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر”، هشدارها از احتمال وارد شدن صدمه و تعرض به شهر باستانی و جهانی شوش آغاز شدند، هر چند آن هشدارها از سال ۱۳۹۶ قوت بیشتری به خود گرفتند، اما در طول دو سال قبل هم با اظهارنظرها و گاها پاسخ به برخی دیدگاه های مختلف مسئولان میراثی و شهری به یکدیگر، این بحث در جلسات مکرر همچنان بین مسئولان مختلف مرتبط ادامه داشت، تا همین یک هفته گذشته که به نظر می آید ورق در حال برگشتن است.
بعد از انجام جستجوهای دیرینه شناسی مختلف، رسیدن به آثار و یافته های دیرینه شناسی مختلف و پرارزش که نتیجه اش نامه ی رئیس پژوهشکده دیرینه شناسی به مدیر کل میراث فرهنگی استان خوزستان در خصوص غیرقانونی بودن هر گونه عملیات عمرانی با هدف ایجاد زیرگذر در این محوطه به علت کشف آثار پرارزش از قبرهای تاریخی گرفته تا نهشته هایی که تاریخ کهنی را در دل خود پنهان کرده است، منتشر گردید.
بهروز عمرانی – رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – ۲۰ آذر در نشست خبری هفته پژوهش که در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد، درباره ی آخرین اظهارنظرها و توافقات انجام شده تا کنون برای عرصه و حریم شوش جهانی صحبت کرد.
او با بیان این که اقداماتی که در عرصه و حریم محوطه جهانی شوش با مشارکت پژوهشگاه و معاون میراث فرهنگی وزارتخانه انجام شده بود، در چارچوب دو بخش عرصه و حریم ملی و جهانی است، اظهار نمود: روگذر مدت ها قبل به علل ناشناخته برچیده شد که از آن زمان تا حدود یک هفته گذشته سعی کردیم تا آنها را هدایت نماییم که نخست پروژه مسیر محدوده ی عرصه را دربرنگیرد که خدارا شکر حالا مطمئین هستیم آنها وارد عرصه نخواهند شد.
وی با این وجود به حیاتِ مردم در شهر شوش و ضرورت توجه به زندگی شهری مردم و مباحث اجتماعی شهر وارتباطی که بین شوش و دزفول و محور اصلی اندیمشک- اهواز وجود دارد، اشاره نمود و با بیان این که تا کنون جلسات مختلفی برای به نتیجه رسیدن درباره ی محوطه ی جهانی شوش و طرح «ایجاد زیر گذر شوش – اندیمشک» برگزار شده است، افزود: در آخرین جلسه که هفته ی گذشته با حضورمعاون میراث فرهنگی و معاون عمرانی خوزستان و نمایندگان شهرداری شوش برگزار شد، دو جایگزین برای طرح اولیه عنوان شد.
او با تاکید بر این که دومین پیشنهاد از نظر میراث فرهنگی مهم تر از پیشنهاد جایگزین نخست بود، آنرا «حداث رو گذر محور شوش – دزفول در حریم و نه در عرصه» دانست تا به واسطه ی آن بتوان شریان اصلی و مهم اندیمشک اهواز را باز نگه داشت و این مشکل برای ساکنان شهر مرتفع شود، هر چند این اتفاق منوط به ساختار سازه ای و احتمال مطالعات ترافیکی منطقه است.
عمرانی اولین پیشنهاد را همان طرح اولیه دانست که برپایه آن راه اندازی زیرگذر در عرصه و حریم عرصه ی جهانی در محور شوش – دزفول بود و افزود: ما با اولویت روگذر وارد مذاکره شدیم و امروز با عنایت به رای مشاور و پیگیری های معاونت میراث فرهنگی به انجام رسانده به نظر می آید قبولانده اند که محور روگذر اجرایی شود. یعنی عملا ما هیچ نقشِ دیگری در آن جا نداریم چون فعالیت عمرانی عملا ان جا انجام می شود که با مضامین جهانی مغایرتی ندارد.
او با تاکید بر این که میراث فرهنگی و مسئولان شهری تا کنون اعلام نموده اند که با روگذر مسئله را حل کرده اند، اظهار می کند: تا کنون ۲۹ گمانه دیرینه شناسی در روگذری که حذف شده توسط باستان شناسان بوجود آمده است. این گمانه ها در بخش بال به سمت اهواز، مرکز و مسیر اندیمشک زده شد. نقطه نظرات مطرح شده در ایجاد این گمانه ها نشان می داد در داخل عرصه جهانی و محدوده ی خیابان بین محدوده ی AوD حریم ملی و جهانی حرکت می کند، آثار و نهشته های درجا و ساختارهای سازه ای وجود داردبه همین دلیل کار متوقف گردید، گمانه ها پر شد و الان روگذر خویش را به سمت حریم ومحور شرق به غرب می رساند، نه شمال به جنوب، یعنی وارد عرصه ی جهانی نیست.
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این که احتمال برخی تغییرات در این طرح همچنان وجود دارد، اما تاکید کرد: مهم این است که ۱۲۰۰ متر طولی که قرار بود به صورت زیر در عرصه جهانی برود، به ۳۰۰ متر شرقی و غربی حریم تبدیل شد، یعنی ۱۲۰۰ متر حرکت در عرصه ی جهانی را با قدرت به سمت ۳۰۰ متر حریم بردیم و آن ۳۰۰ متر به شکل روگذر اجرایی می شود.