خانه مشروطه ملی شد

به گزارش آبنما کار مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از ثبت ملی خانه مشروطه اردبیل در لیست آثار ملی اطلاع داد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در طول یکی دو روز گذشته صحبت هایی در خصوص احتمال تخریب «خانه مشروطه اردبیل»، بنایی تاریخی که در زمان قحطی اردبیل پشتیبان مردم بود و مردم در زمان محاصره توسط روس ها اطرافش خندق حفر کردند تا مقابل شان وسیله دفاعی ایجاد کنند، مطرح شده بود. بخشی از این خانه حدود ۱۵ سال قبل با هدف تعریض خیابان اسماعیل بیگ تخریب شده بود.
نادر فلاحی در گفتگو با ایسنا توضیح داد: خوشبختانه در جلسه ی شورای ثبت معاونت میراث فرهنگی، این خانه ی تاریخی در همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور که در ماهشهر در حال برگزاری است، با موافقت کارشناسان دفتر ثبت آثار تاریخی و با همکاری شهرداری اردبیل در لیست آثار ملی به ثبت رسید.
او با تاکید بر این که با ثبت ملی این خانه ی تاریخی، هرگونه دخل و تصرفی بدون اجازه ی میراث فرهنگی در این بنای قاجاری غیرقانونی می باشد و هر اقدامی با برخورد قانونی مواجه می شود، اظهار داشت: در تعامل با مالک خانه ی تاریخی «اسماعیل بیگ» – مشروطه -، این بنای تاریخی هم در برنامه های مرمتی اداره کل میراث فرهنگی استان قرار می گیرد.
خانه قاجاری “اسماعیل بیگ”، متعلق به «مرحوم اسماعیل بیگ شیروانی» – کاردار فرهنگی سفیر روس در اردبیل و تاجر اردبیلی بوده که در جریان قحطی ۱۳۲۷ قمری نقشی اساسی در تامین معیشت اردبیل داشت.
این خانه مدتی بعنوان بانک استفاده می شده، پس از مدتی دفتر سرکنسول گری روسیه می شود. در دوره قحطی آذربایجان، روس ها اردبیل را محاصره می کنند و خسارت زیادی به این منطقه وارد می شود. به مرور با محاصره این خانه که مأمن مردم بوده، آنها دور خانه خندق حفر می کنند و در نهایت «سردار باباخان اردبیلی» – دولتمرد ایرانی در دوره جنبش مشروطه – خانه را آزاد می کند، بنابراین این خانه بعنوان نماد مقاومت و مشروطیت در اردبیل شناخته می شود.