اعلام نشست های هشتمین ۱۰ روز با عکاسان

به گزارش آبنما کار برنامه نشست های گفتگو با عکاسان و نقد هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان اعلام گردید.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، نشست های هشتمین دوره ۱۰ روز باعکاسان ایران در بخش های گفت و گو باعکاسان و نقد و بررسی نمایشگاه از ۱۰ تا ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می گردد.

در بخش گفتگو با عکاسان ۱۲ نشست با حضور ۳۰ عکاس از بین ۴۰ عکاسی که پروژه های آنان در نمایشگاه هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران به نمایش درآمده است، برگزار می گردد و هفت نشست نقد و بررسی با حضور هنرمندان، استادان و منتقدان و پژوهشگران هنر در بخش نقدو بررسی نمایشگاه برگزار می گردد.
انجمن عکاسان ایران هشتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان را از هشتم تا ۱۸ آذرماه جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می نماید و در این دوره ۴۰ پروژه به معرض نمایش گذاشته شده است