با رأی مثبت اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت توچال بعنوان میراث طبیعی پایتخت ثبت می شود

به گزارش آبنما کار اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح ثبت توچال بعنوان میراث طبیعی پایتخت رأی مثبت دادند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، صبح امروز یک فوریت طرح ثبت میراثی توچال روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و احمد مسجدجامعی بعنوان پیشنهاد دهنده این طرح با اشاره به اینکه توچال بعنوان یک میراث طبیعی باید ثبت گردد، اظهار داشت: ثبت میراث طبیعی توچال مورد حمایت وزارتخانه میراث فرهنگی هم قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه 1600 گونه گیاهی در محدوده تهران وجود داشت اما در خیلی از مناطق این گونه ها از بین رفته است، اضافه کرد: از این 1600 گونه گیاهی بخشی از آنها صرفا در ارتفاعات توچال می رویند که باید از این میراث باقیمانده حمایت نماییم و این در حالیست که چندین پناهگاه توچال در حوزه شهرداری منطقه یک است.
مسجدجامعی با اشاره به اینکه توچال را از نزدیک دیده ام و معتقدم که در مورد حفظ و نگهداری آن باید برنامه ای مدون داشته باشیم، اظهار داشت: تابلوهای تبلیغاتی مختلف که حتی دامنه کوه را پوشانده و همینطور وجود رستوران های مختلف باعث آشفتگی فضا شده است که باعث دلخوری کسبه و کوهنوردان شده و حتی شهردار منطقه1 هم از وضعیت سرویس های بهداشتی و وضع موجود اعلام نارضایتی کرده اند و حالا معتقدیم اگر توچال ثبت ملی شود، حداقل توسعه آن در قالب و قوانین محدود ایجاد می شود و به ارتقاء شاخصهای نگهداری کمک می نماید.
وی با اشاره به اینکه به نظر من حتی حالا هم برای ثبت میراث طبیعی توچال دیر شده است، اظهار داشت: از اعضای شورای شهر می خواهم که به یک فوریت این مهم رای دهند.
محمد سالاری در مخالفت با یک فوریت این طرح اظهار داشت: برای من ابهام است که آیا کل محدوده توچال در حوزه مدیریت جغرافیایی تهران است؟ چرا فقط توچال باید ثبت شود؟ آیا نمی توانیم کل کوه های تهران را مورد ثبت طبیعی قرار دهیم؟ به نظر من کل ارتفاعات باید مورد ثبت قرار گیرند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، حجت نظری هم بعنوان موافق یک فوریت طرح اظهار داشت: کل کوه ها سرمایه تهران هستند و توچال هم یکی از این سرمایه هاست که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است و هر روز که دیرتر توچال را ثبت نماییم، این میراث طبیعی بیشتر گرفتار خدشه می شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در نهایت اعضای شورای شهر با 17 رأی از مجموع 18 نفر عضو حاضر به یک فوریت طرح ثبت میراث طبیعی توچال رأی مثبت دادند.