اجرای علیرضا قربانی در اختتامیه ادبی و تجسمی جشنواره سیمرغ

آبنما کار: علیرضا قربانی در آیین اختتامیه بخش های ادبی و تجسمی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ به اجرای قطعاتی می پردازد.
به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ، علیرضا قربانی در آیین اختتامیه بخش های ادبی و تجسمی مربوط به اعضای هیات علمی، کارکنان و جامعه پزشکی کشور دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ به اجرای قطعاتی می پردازد. بخش های ادبی و تجسمی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ دوشنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۸ در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران به کار خود اختتام می دهد. این بخش ها برگزیدگان خودرا از میان اعضای هیات علمی، کارکنان و جامعه پزشکی کشور معرفی خواهند کرد. اجرای این برنامه را محمد سلوکی از داوران بخش مجری گری جشنواره برعهده دارد و همین طور علیرضا قربانی به اجرای قطعات آوازی می پردازد. دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ به دبیری امیر للگانی تا ۲۹ آبان ماه در پردیس تئاتر تهران در حال برگزاری است.

منبع: